Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Daniel Hansen Masvik – LM 2021

Daniel Hansen Masvik – LM 2021

Arbeidsutvalget – Leder

Studiested: UiT – Norges arktiske universitet

Epost: Dma010@post.uit.no
Telefon: 98463490

Motivasjon for å stille til dette vervet

2020 har vært et beintøft år, 2021 er ikke noe enklere. Som mange av dere har jeg også vært student i hele denne perioden. Vi har fått kjenne på at deltidsjobbene forsvinner, møteplassene er ikke der og forelesningene har gått fra å møte medstudenter i klasserommet til å stirre inn i en skjerm alene på hybelen. Jeg har truffet alt for mange førsteårsstudenter som snakker med meg og sier “Du er den første jeg snakker med på 2 uker”, jeg har slitt med å være studenttillitsvalgt dette året. Det er vondt å høre alle historiene. Frustrasjonen mange studenter følte når de trodde redningen kom, men innså at redningen var bare enda et lån, var til å ta og føle på. Det har ikke jeg tenkt til å la skje igjen. Som leder av den norske studentbevegelsen vil jeg trekke en linje i sanden og si at dette går bare ikke. Regjeringen kan ikke fortsette å se studentene som en mindre viktig gruppe enn alle andre i samfunnet. Hvis lån ikke er godt nok for næringslivet så er det ikke godt nok for studentene. Den første klare meldingen jeg vil komme til norske politikere med er: Lån er ikke godt nok. Koronasituasjonen har tatt mye plass, og det har vært veldig viktig. Vi må samtidig ikke glemme at vi skal studere både gjennom krisen og etter krisen. Mange av våre viktigste prioriteringer før mars 2020 har blitt tydeligere. Det gjelder studiestøtte og studentboliger, men også tilrettelegging, studiekvalitet og ikke minst alle de ulike aspektene ved et godt læringsmiljø.

Til høsten er det stortingsvalg og uansett utfall skal en ny regjeringsplattform fremforhandles. Her vil jeg stå beinhardt på og kjempe for at våre saker skal prioriteres. Det kan ikke være slik at alle regjeringspartiene har vedtatt våre krav, men så forhandler de det vekk. Det har skjedd før, det skal ikke skje igjen! Hver og en av våre saker er ikke selvstendige. De henger sammen og påvirker hverandre. På grunn av dette er det viktig at arbeidsutvalget evner å se de små detaljene og det store bildet.

I min reise, fra å kjempe for å avholde eksamen på mitt desentraliserte studiested i Hammerfest til å sitte som leder av Studentparlamentet UiT og sikre at UiT tok sitt ansvar i gjennomføringen av Fadderuka for 17 000 studenter, har jeg lært å se det store bildet og alle enkeltmenneskene i det. For å få gjennomslag er vi avhengig av lojalitet og gjensidig tillit, det er med dette jeg ønsker å lede mitt arbeidsutvalg hvis landsmøtet velger meg. Godt valg!