Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Daniel Hansen Masvik – LM 2021

Daniel Hansen Masvik – LM 2021

Prinsipprogramkomiteen – Medlem

Studiested: UiT – Norges arktiske universitet

Epost: Dma010@post.uit.no
Telefon: 98463490

Motivasjon for å stille til dette vervet

Gode venner!

Tusen takk for en god og intensiv ledervalgkamp. Det gikk ikke helt som jeg ville, men motivasjonen min for å bidra til å styrke denne organisasjonen, har ikke blitt noe mindre. Heller tvert i mot, motivasjonen er vel så høy, og denne motivasjonen ønsker jeg å bruke i prinsipprogramkomiteen. Hvert 3. år vedtar landsmøtet NSOs prinsipprogram. Dette er et dokument som henger høyt i organisasjonen, og viktige, prinsipielle saker avklares her.

Jeg vil bidra til å løfte disse debattene til et høyere nivå. Vi må få med hele organisasjonen i utviklingen av prinsipprogrammet, slik at vi ikke får et program som legges i en skuff og glemmes. Jeg har en bred kunnskap om NSO og politikk på et generelt nivå og kan se de store linjene. Utover dette er mitt engasjement fortsatt flammende sterk og jeg ønsker å gi tilbake til organisasjonen som jeg nå ha brukt 2 år i med et glitrende godt prinsipp-program.

Godt valg!