Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Constance Thuv – LM 2021

Constance Thuv – LM 2021

Velferds- og likestillingspolitisk komite – Medlem

Studiested: Handelshøyskolen BI

Epost: politics.oslo@biso.no
Telefon: 94053399

Motivasjon for å stille til dette vervet

Studentvelferd har aldri vært viktigere noen gang, som gjenspeiles av en rekke virkemidler som blir igangsatt for å motvirke ensomhet og rette fokus mot blant annet sosial integrering. Jeg er egnet til vervet fordi jeg har førstehåndserfaring med å få på plass tiltak som gjør livet som student enklere, om så bare litt. Det er erfaringer jeg fortsatt får ved at jeg sitter i et aktivt verv i studentledelsen i BIs studentorganisasjon i Oslo. De og tidligere erfaringene vil jeg bruke på veien til å skape mer inkludering og ikke minst mangfold. Det viktigste for meg i perioden vil bli å få på plass konkrete tiltak til det neste året, og fokusere enda mer på studentfrivilligheten.