Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Caroline Erviksæter – LM 2021

Caroline Erviksæter – LM 2021

Fag- og forskningspolitisk komite – Medlem

Studiested: Høgskulen i Volda

Epost: pippibeckmann@hotmail.com
Telefon: 47701075

Motivasjon for å stille til dette vervet

Stiller til valg som medlem i fag- og forskingspolitisk komite. Mitt navn er Caroline Erviksæter kommer fra Stockholm i Sverige der jeg studerte på Mitt Universitetet og Høgskolen i Kristianstad. Hovedfag Statsvitenskap og Sosiologi. Vid siden av det har jeg og studert journalistikk på Södertörns Högskola. Jeg har varet aktiv i studentpolitikken fra gymnasium og gjennom høgre utdanning.

Jeg har en brennende interesse før studenter, studentvelferd og utdanningskvalitet. Jeg studerer nu Master i Samfunnsplanlegging og ledelse på Høgskolen i Volda. Stiller til valg i fag- og forskingspolitisk komite då jeg er at efter meg hatt flertall oppdrag i DIKU, NOKUT og UHR før NSO få ta med de erfaringene in et tettere studentpolitisk arbeid før NSO.

Jeg er og vare i fag- og forskingspolitiske komite. Jeg har og erfaring då jeg jobbet som lærer i Sverige og kan ta med mye av det som jeg har jobbet med i praksis som erfaring i arbeidet før komiteen. Før meg er det veldig viktig at studenter får sin røst hørd og komme med innspill før alle politiske beslutt som rører dem. Spesielt viktig under korona då utdanningskvalitet og praksis er store student politiske spørsmål før meg. Då jag nu er student før andre gangen i mitt liv og har erfaring fra studier i Sverige, Tyskland og Norge ser jeg det som en viktig erfaring.

Det er viktig før meg at sikre god høgre utdanning i Norge og ha god kvalitet på undervisere og alt rundt studenter. Det er studenter som vet hva studenter trenger! At vare aktiv i studentpolitikken er viktig før meg og med en pandemi rundt oss er det en viktigere at engagera sig i student poltikken og NSO!