Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Bilal Sheikh – LM 2021

Bilal Sheikh – LM 2021

Internasjonal komite – Medlem

Studiested: Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Epost: bilalas@stud.ntnu.no
Telefon: 45667077

Motivasjon for å stille til dette vervet

Politisk engasjement er noe jeg ikke har et mangel av, og særlig når det gjelder internasjonal studentpolitikk, noe som danner mitt bakgrunn for motivasjon til å stille til dette vervet. Jeg er i dag student ved NTNU i Trondheim, hvor jeg studerer integrert master i Energi og miljø, og det er også ved NTNU jeg sitter som representant i studenttinget. Jeg har personlig en internasjonal bakgrunn, hvor jeg har studert på skoler i ulike kontinenter, og deler av verden, og sett med mine egne øyner, at internasjonalt samarbeid fungerer, hvor er akademia, det samfunnet stundene befinner seg i, og studentenes karrierer som tjener mest på dette.

Dette vervet er derfor en mulighet for meg å medbringe min visjon og erfaring til NSO, samt et mulighet for meg å få erfaring i Norges flotteste organisasjon, NSO! Da jeg ble valgt som delegat til LM 11, så hadde jeg lite kunnskap om NSO, og interne komiteer, samt hvordan det er å ha verv hos NSO. Likevel har jeg fått er godt inntrykk av både NSO som en organisasjon, og hvordan det å ha verv hos NSO er, og er derfor sterkt motivert til dette vervet.

God internasjonal politikk danner grunnlag for bærekraftig utvikling av utdanningsinstitusjoner, og ikke minst samfunnet som et helhet, slik at vi kan takle det globaliserende verden vi nå befinner seg i. Det er viktig at studenter er i mobilitet på tvers av nasjonale grenser, og at de tilbringer meg seg fornuften av internasjonalisering. Ved å være eksponert for fremmede kulturer, fremmede språk, osv. vil vi klare å styrke toleranse, og respekt ovenfor andre, og oss selv. Selv om vi i Norge er heldige, og har ett relativt komfortabel hverdag som studenter, må vi utvide horisonten vår å innse at dette ikke er tilfelle for studenter som befinner seg i andre deler av verden. Jeg vil jobbe hardt, og ærlig, også for disse studenter, og forsikre at min erfaring og potensial kan omgjøre et forskjell for oss. Internasjonal politikk skal ikke gå på bekostning av studentmobiliteten. Studenter skal ikke ha noen grenser.

Vi er framtiden.

GODT VALG 🙂 🙂