Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Åste Solheim Hagerup – LM 2021

Åste Solheim Hagerup – LM 2021

Prinsipprogramkomiteen – Medlem

Studiested: Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Epost: aaste.solheim.hagerup@gmail.com
Telefon: 99368646

Motivasjon for å stille til dette vervet

Enhver organisasjon er bygget på sine grunnprinsipper. De setter en retning og danner grunnlaget for all videre politikkutvikling. Prinsipper gjenspeiler verdiene og holdningene til medlemmene i organisasjonen.

Et godt prinsipprogram må derfor tåle tidens tann, men samtidig være progressive og endre seg ettersom organisasjonen selv og landskapet rundt endrer seg. Jeg stiller med dette som medlem av Prinsipprogramkomiteen fordi jeg har lyst til å bidra til nettopp dette arbeidet. Etter flere år i organisasjonen som både medlemslagleder, medlem av politiske komite, og nå som medlem av sentralstyret føler jeg at jeg har den kjennskapet til organisasjonen som trengs for å skape et godt prinsipprogram.

Jeg har god organisasjonsforståelse og ett stort hjerte for NSO og nasjonale studentsaker. Etter snart fire år i denne organisasjonen føler jeg meg ikke helt ferdig og har lyst til å bidra litt mer. Til vanlig studenter jeg statsvitenskap på NTNU og koser meg i den lille bachelorbobla mi. For meg vil det være viktig å lytte til organisasjonen i arbeidet frem mot neste landsmøte og sørge for at vi leverer et så godt resultat som mulig. Jeg er tilgjengelig på alle sosiale medier hvis dere har spørsmål til meg.

Håper på deres tillit og godt valg!