Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Artur Aleksander Czapka – LM 2021

Artur Aleksander Czapka – LM 2021

Fag- og forskningspolitisk komite – Medlem

Studiested: Universitetet i Sørøst-Norge

Epost: aaxanimex@gmail.com

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg har en del erfaring med fagpolitikk gjennom SDSN der jeg har jobbet mye med den problematikken og vært sentral med å utarbeide Fag, forskning og utdannigsplattform til SDSN som ble vedtatt i mars. Jeg skal bruke mine erfaringer fra SDSN som er en flercampus universitet til å jobbe for at AU fokuserer mer på fagpolitikk som både passer for disiplin og profesjonsstudier – noe jeg har en del erfaring med. Det som blir viktig for meg er digitalisering og erfaringene vi har etter 1 år med digitalt undervisning, samtidig som vi må jobbe for mest mulig tilpasset tilbakegang til hverdagen til studentene, der vi har et kull som ikke har opplevd vanlig studiehverdag