Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Anna Emilie Hagen – LM 2021

Anna Emilie Hagen – LM 2021

Sentralstyret – Medlem

Studiested: Høgskulen på Vestlandet

Epost: anna.emilie.hagen@gmail.com
Telefon: 47818402

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære medstudenter! Mitt navn er Anna Emilie Hagen. Jeg er 23 år og studerer til å bli barnehagelærer ved Høgskulen på Vestlandet. Det siste året har jeg vært medlem av arbeidsutvalget til Studenttinget på Vestlandet som fag og forskningspolitisk ansvarlig. Studentpolitikk er noe jeg spontant hev meg inn i første studieår, uten mye kjennskap til hva det var eller hvilken påvirkningskraft jeg som student kunne ha. Jeg har vært så heldig å blant annet få vært leder for en komité som har utarbeidet en ny politisk plattform for Studenttinget, og vært medlem av prinsipprogramkomitéen og komité for langsiktig politisk strategi for Velferdsttinget Vest.

Jeg har de siste årene lært og blitt kjent med HVL som en utdanningsinstitusjon, hvordan den er organisert og hvor saker og diskusjoner skal tas. Som person er jeg reflektert og stiller oftest et spørsmål for mye. Jeg er genuint interessert i studentenes velferd og at deres rettigheter blir ivaretatt. Jeg vet å tenke lengre enn her og nå, og har som motivasjon at studenttilværelsen for neste generasjon kan bli bedre ved at vi sammen setter i gang krefter for å få gjennomslag. Pandemien kom brått på oss alle og omleggingen til digital undervisning, eksamen og avbrutte praksiser var diskusjoner og beslutninger jeg fikk ta del i under beredskapsmøtene til mitt fakultet. Som tidligere fakultetstillitsvalgt sendte jeg ut en undersøkelse til studentene ved mitt fakultet, som jeg i etterkant skrev en rapport om. I den forbindelse fikk jeg muligheten til å presentere rapporten på et av Kunnskapsdepartementets møter med statsrådene, rektorer og dekaner innen lærerutdanninger, og senere for ansatte ved OsloMet. Dette er nok noe av det mest nervepirrende og spennende jeg har fått muligheten til, og er et verdifullt minne og en erfaring jeg kommer til å ta med meg videre.

Som medlem av Sentralstyret vil jeg være den som kommer med ett for mange spørsmål, den som ser saker fra flere sider og som utfordrer arbeidsutvalget på deres mål og ambisjoner. Jeg er et inkluderende menneske som er interessert i å bli kjent med, og høre på, studenter på tvers av institusjoner. På to korte år har jeg vært medlem, representant og delegat i ulike organisasjoner og grupper, og denne verdifulle erfaringen vil jeg ta med meg videre. Studenters velferd, arbeidslivsrelevans, utdanningskvalitet og frafallsstatestikk er temaer som er viktige for meg, og som ofte henger sammen.

NSO er en sterk stemme nasjonalt og vi må sørge for at denne stemmen blir hørt, samt støtte opp under medlemslagenes stemme lokalt. Vi er studenter på tvers av en langstrakt nasjon, men med et felles ønske om at studenter ved våre institusjoner får en best mulig tilværelse som student. Jeg er klar for å løfte studentstemmen nasjonalt og håper på deres tillit til å gjøre denne jobben!