Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Anja Landsverk – LM 2021

Anja Landsverk – LM 2021

Internasjonal komite – Leder

Studiested: Universitetet i Agder

Epost: landsverka@gmail.com
Telefon: 98476730

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg har tidligere tatt en bachelor i samfunnsfag ved VID, og studerer nå master i global utvikling og planlegging på UiA, og spansk på USN. Min reise som studentpolitiker begynte med ett verv i studentrådet ved VID, men ett ble plutselig til mange og nå snart fire år senere har jeg vært gjennom forskjellige og spennende verv både lokalt i Stavanger og i NSO.

Av internasjonal erfaring har jeg vært på utveksling både på videregående og under bacheloren, i tillegg til flere studieturer og praksis i utlandet. Masteren jeg går på nå er nettbasert, og har derfor også ukentlige zoom møter med studenter fra hele verden. Motivasjonen for å stille til leder for internasjonal komite kom allerede i fjor etter ett år i komiteen. Nå har jeg sittet som medlem av IK i to perioder, hvor jeg har fått jobbe med mange engasjerte og flinke studentpolitikere og jeg har fått erfart hvordan disse to komiteene har jobbet hver for seg.

Disse to årene har gjort meg enda mer engasjert og bevisst på hva som skjer og rører seg både hos studenter vi sender ut av Norge, men også de vi tar imot. Internasjonale studenter i Norge kan fort oppleve å bli glemt i mange sammenhenger, og også under pandemien sliter mange med få rettigheter. Internasjonalisering og internasjonale samarbeid har nok på mange stadier også blitt nedprioritert under pandemien. Det er også disse samarbeidene som bidrar til utvikling og fremgang i utdanning verden over. Ved å bygge gode relasjoner og avtaler på tvers av utdanningsorganisasjoner og landegrenser kan man fortsette å lære av hverandre og bygge videre på forskning som kan eksistere en plass, men som kanskje fortsatt mangler her hos oss. Det vil også være slike samarbeid som kan gjøre at når pandemien begynner å slippe taket, at vi kan fortsette inn-/utveksling på tvers av landegrenser, og få studenter med enda bredere erfaring enn de ville fått kun her i Norge.

Bærekraft og miljø er også selvfølgelig tematikker som jeg ønsker å ta med meg videre inn i en eventuell ny periode i IK. Denne våren har vi gått gjennom NSOs politiske dokument om klima og miljø, og vil absolutt ta med meg det vi har diskutert, slik at vi kan fortsette å videreutvikle NSO sin politikk, og være med å engasjere medlemslagene til å fortsette sin jobb mot mer bærekraftig drift og miljøvennlig campus.

Jeg tror jeg er en god kandidat til vervet som leder for IK, nettopp fordi jeg har kunnskap om arbeidet som har foregått i IK både før og under pandemien, samtidig som jeg har et stort engasjement for internasjonalisering, gode samarbeid og bærekraftig utvikling. Jeg tror også at mastergraden jeg tar ved UiA i global utvikling og planlegging har bidratt til å gjøre meg til en sterkere kandidat.

Godt valg!