Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Andreas Trohjell – LM 2021

Andreas Trohjell – LM 2021

Prinsipprogramkomiteen – Medlem

Studiested: Universitetet i Bergen

Telefon: 94160183

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte, Jeg ønsker å bidra med min erfaring og kompetanse for å utarbeide et godt og gjennomarbeidet prinsipprogram til neste års landsmøte.

Et prinsipprogram skal tåle endringer i samfunnet, et regjeringsskifte og en pandemi. Mitt bidrag i dette arbeidet vil være betydelig. Lik rett til utdanning er ikke en selvfølge, og blir utfordret støtt og stadig. Vår rolle er å ikke rokke på prinsipper. Prinsipper som er så viktige for studenter, akademikere og samfunnet er ikke aktuelt å utfordre, især gratisprinsippet, akademisk frihet og forskningsbasert utdanning.

Med meg i prinsipprogramkomiteen kan jeg garantere at studenter i Norge skal ta en tydelig og fremoverlent posisjon, men samtidig ikke rokke ved grunnfjellet.

Godt valg.