Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Amine Fquihi – LM 2021

Amine Fquihi – LM 2021

Internasjonal komite – Medlem

Studiested: UiT – Norges arktiske universitet

Epost: aminefquihi@hotmail.fr
Telefon: 92352426

Motivasjon for å stille til dette vervet

Motivasjon for å stille til dette vervet Hvilke verdier jeg ønsker å bidra med i dette vervet. Mitt mål for vervet det kommende året vil være å bruke erfaringen jeg har tilegnet meg det siste året som medlem i den internasjonale komiteen til å styrke toleranse, respekt og inkludering. Dette er verdier som er grunnpilarer i den internasjonale komiteen, og som også står sterkt i ISU hvor jeg sitter som president.

Jeg har bodd, og gått på skole i flere ulike land med ulike kulturer, og har jobbet med et internasjonalt miljø her i Norge via mitt verv i ISU. Det jeg har lært er at mangfold og ulike måter å tenke på er positivt for samfunnet. Et slikt miljø danner grunnlaget for nytenking. Det å få jobbe med studenter hvor man gjør ulikhetene til en styrke, og hvor vi støtter hverandre i et inkluderende miljø er et privilegium.

Sammen står vi sterkere!

Godt valg.