Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021

Valg på landsmøtet 2021

Landsmøtet velger arbeidsutvalget, sentralstyret og de politiske og organisatoriske komiteene i NSO for 2021/2022.

Alle studenter ved medlemslagsinstitusjonene kan stille til valg. Det er ikke nødvendig å være delegat eller ha en direkte tilknytning til NSO. Du kan også stille til valg uten at du trenger å være til stede på landsmøtet.

Still til valg her:

Se datoer og frister lenger ned  (Frist for å stille til arbeidsutvalget (AU) for å bli vurdert av valgkomiteen er 14. mars)

Du kan også sende tips til valgkomiteen om andre du syns bør stille til valg:

Valget er regulert av vedtektenes kapittel 13, og gjennomføres i henhold til NSOs retningslinjer for preferansevalg.

Valgperioden er fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022. For kontrollkomiteen (KK) varer perioden til 30. juni 2023.

Valgkomiteen (VK) leverer på forhånd en anbefaling (innstilling) til landsmøtet for blant annet valg av sentralstyret (SST), arbeidsutvalget (AU) og lederkandidater til komiteene.

Kandidater til arbeidsutvalget, sentralstyret, kontrollkomiteen, samt lederkandidater til komiteer, blir intervjuet av valgkomiteen. For å bli intervjuet må du stille innen de gitte fristene.

Du kan kontakte valgkomiteen på vk@student.no

Dette kan du stille til

Datoer og frister

Her er fristene du må overholde når du stiller til valg.

Frist for å stille til arbeidsutvalget (AU) for å bli vurdert av valgkomiteen. 14. mars
Offentliggjøring av kandidater som har stilt til arbeidsutvalget. 18. mars
Frist for å stille til sentralstyret (SST) for å bli vurdert av valgkomiteen. 5. april
Offentliggjøring av kandidater som har stilt til sentralstyret. 9. april
Formøte LMNSO m/ lederdebatt og sofaprat.
Valgkomiteens innstilling til arbeidsutvalget og sentralstyret offentliggjøres. 19. april
Frist for å stille til komiteledere og kontrollkomiteen (KK) for å bli vurdert av valgkomiteen. 21. april
Frist for å stille/trekke sitt kandidatur til AU og SST valgene på landsmøte
23. april kl 19:00
Frist for å stille/trekke sitt kandidatur til øvrige verv 24. april kl 17:00