Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Saker til landsmøtet 2021

Saker til landsmøtet 2021

Foreløpig saksliste:

LM11 00 KONSTITUERING
LM11 00.01-21 Godkjenning av innkalling
LM11 00.02-21 Godkjenning av møteledelse
LM11 00.03-21 Godkjenning av delegater
LM11 00.04-21 Godkjenning av forretningsorden
LM11 00.05-21 Godkjenning av saksliste
LM11 00.06-21 Godkjenning av tidsplan
LM11 00.07-21 Godkjenning av fullmaktskomite
LM11 00.08-21 Godkjenning av tellekorps
LM11 00.09-21 Godkjenning av redaksjonskomiteer
LM11 00.10-21 Godkjenning av tillitsperson
LM11 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER
LM11 01.01-21 Rapport arbeidsutvalget
LM11 01.02-21 Rapporter komiteer
LM11 01.03-21 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2020
LM11 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER
LM11 02.01-21 Regnskap for 2020
LM11 02.02-21 Rammebudsjett for 2022
LM11 03 RESOLUSJONER OG UTTALELSER
LM11 03.01-21 Resolusjoner
LM11 04 VALG
LM11 04.01-21 Valg av arbeidsutvalg
LM11 04.02-21 Valg til kontrollkomiteen
LM11 04.03-21 Valg av valgkomite
LM11 04.04-21 Valg av politiske komiteer
LM11 04.05-21 Valg av sentralstyre
LM11 04.06-21 Valg av prinsipprogramkomite
LM11 05 STYRINGSDOKUMENTER
LM11 05.01-21 Vedtekter
LM11 05.02-21 Handlingsplan 2021/2022
LM11 05.03-21 Plattform om organisering av UH-sektoren
LM11 05.04-21 Forskningspolitisk plattform
LM11 06 INNKOMNE SAKER
LM11 06.01-21 Politisk debatt
LM11 06.02-21 Rapport om styring og medvirkning