Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Om NSOs landsmøte 2021

Om NSOs landsmøte 2021

Landsmøtet (LM) er NSOs øverste organ. Her tas de viktigste beslutningene i organisasjonen. Landsmøtet arrangeres én gang i året og består av representanter fra alle medlemslagene i NSO.

Alle NSOs medlemslag har mulighet til å være representert på landsmøtet. I denne oversikten kan du se hvor mange delegater hvert medlemslag har.

Hopp direkte til:

Deltakere på landsmøtet

Delegater

Delegatene er medlemslagenes representanter på landsmøtet. De har talerett, forslagsrett og stemmerett. Antallet delegater fra hvert medlemslag følger en fordeling som er beskrevet i vedtektenes § 4.3. Totalt har landsmøtet 181 delegater.

Personer som er valgt som delegater fra et medlemslag, samt har blitt bekreftet valgt på et skjema til NSO, får stemmerett og status som delegat.

Observatører

Observatører på landsmøtet har talerett og forslagsrett. I henhold til vedtektenes § 4.5 har landsmøtet følgende observatører:

 • Sentralstyremedlemmer
 • Arbeidsutvalget
 • Kontrollkomiteen
 • Valgkomiteen
 • Komiteer som innstiller direkte til landsmøtet
 • Politiske komiteer
 • Én representant fra hver av de fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet
 • Én representant fra International Students’ Union of Norway (ISU)
 • Én representant fra studentene i styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Én representant for Studentenes og Akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)
 • Én representant fra studentene i styret i Samordna opptak
 • Én representant fra studentene i styret i Lånekassen
 • Én representant fra European Students’ Union (ESU)
 • Én representant fra ANSA
 • Én representant fra Velferdstingene i Norge (ViN)
 • Én representant fra studentene i Samskipnadsrådet

Saksforberedelser frem mot møtet

Det er sentralstyret som innstiller på de politiske sakene til landsmøtet, det vil si å foreslå hva landsmøtet skal vedta.

Sentralstyret innstiller på de fleste sakene på sitt møte den 5. – 7. mars.

Sakspapirene til landsmøtet sendes ut senest 25. mars til alle som er påmeldt.