Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøte 2020 > Sandra Amalie Lid Krumsvik (Vara SST 2020)

Sandra Amalie Lid Krumsvik (Vara SST 2020)

Vara til Sentralstyret

 

Studiested: UiB – Universitetet i Bergen

Epost: sandra@spuib.no
Telefon: 41243564

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte!

Mitt navn er Sandra Amalie Lid Krumsvik og jeg stiller som vara til Sentralstyret fordi jeg ønsker å påvirke hvilken retning studentstemmen går i fremover. Som studentleder ved Universitetet i Bergen ser jeg viktigheten av en tydelig studentstemme, noe som har gitt meg en motivasjon som strekker seg utover mitt lokale engasjement og de 19 000 studentene som jeg i dag representerer. Som studentpolitiker på heltid ser jeg mye rundt studenttilværelsen som bør forbedres og det er derfor flere saker jeg engasjerer meg for.

Likevel er det noen saker jeg ser på som ekstra viktig for tiden fremover. Den første saken jeg ønsker å trekke frem er å kontinuerlig jobbe for at studentstemmen faktisk blir hørt og at vi blir tatt på alvor. Pandemien med restriksjoner, hets og drittpakker har vist hvor viktig det er at noen snakker studentene sin sak, hvor nødvendig det er med en årvåken og tydelig studentstemme. Den viser også at vi må være tydelige i den politikken vi utformer og tørre å stille de vanskelige spørsmålene. Vi må ha gode debatter og takhøyde for uenighet er essensielt for å utforme god politikk. Dette avhenger av en god kultur. Videre har koronapandemien igjen satt lys på en problemstilling vi må fokusere mer på i tiden fremover – studentenes psykiske helse og hvordan vi kan forebygge den. Førsteårsstudenter som akkurat har flyttet hjemmefra, til en ny by og helt uten kontaktnettverk. Omveltningen er enorm. Situasjonen viser at vi i større grad trenger fokus på de forebyggende tiltakene. Tiltakene må være lavterskel. God psykisk helse blant studentene handler ikke bare om å sikre et godt psykologtilbud, det handler også om å blant annet støtte opp om studentengasjement og sosiale møteplasser. Etter over et år som studenttillitsvalgt har jeg (mildt sagt) blitt vant til at ting skjer fort. Dette er erfaring som jeg ser på som viktig som varamedlem i SST da jeg kan bli kalt inn på kort varsel.

Med meg med på laget vil dere få en pliktoppfyllende, nytenkende, inkluderende, engasjert og motivert sunnmøring. Gjennomslag for god politikk som treffer flest mulig studenter best mulig, trenger tillitsvalgte med evne til å samarbeide på tvers av politiske ideologier. NSO trenger representanter som evner å se ting fra et nytt perspektiv utenfra. Dette mener jeg at jeg har. Vi må ha studentenes beste i fokus. Ikke se oss blinde på våre forskjeller. Jeg håper på landsmøtets tillit og håper jeg får muligheten til å bruke mitt engasjement til alle studenters beste.