Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøte 2020 > Jonas Dahlberg Toft (Vara SST 2020)

Jonas Dahlberg Toft (Vara SST 2020)

Vara til Sentralstyret

Studiested: UiT – Norges arktiske universitet

Epost: jto020@uit.no
Telefon: 93286016

Motivasjon for å stille til dette vervet

Historien lærer oss at gjennomslag ikke kommer lett. Studentbevegelsen beviser hvor vanskelig det kan være å bli hørt, enten det er studiestøtte, studentboliger eller psykisk helse. Her kommer Norsk Studentorganisasjon inn i bildet; gjennom mange år har man kjempet for at studenters stemme skal bli hørt, og studenters interesser ivaretatt. Mye godt er allerede gjort, og enda mer bra venter. Arbeidet til NSO er ikke prinsipielt annerledes enn jobben til noe annet ombud for studentene, enten det er å være tillitsvalgt på studiet, representant i studentdemokratiet eller redaktør i en studentavis. Jobben er den samme: å få gjennomslag for at studenters stemme blir hørt.

Gjennom hele mitt studieløp har jeg kjempet for nettopp dette. Da jeg først begynte å studere, fikk jeg ikke en eneste fadder som studerte det samme som meg. Jeg var derfor med å grunnlegge en linjeforening, for å sørge for at studenter på studiet mitt skulle bli hørt av universitetet, og slik at alle kunne ha et faglig og sosialt miljø å sogne til. Som representant i Studentparlamentet, har jeg kjempet for at universitetet mitt skal sette bærekraft på dagsorden. Først gjennom arbeidsprogrammet til Studentparlamentet, deretter som medlem av UiTs Bærekraftskomité. Jeg har jobbet for at studenter skal kjenne sine rettigheter, og at mennesker med makt over studenter skal stilles til ansvar. Som gruppeleder, har det vært viktig for meg å bygge et lag med bred representasjon, enten det er partipolitisk bakgrunn, campustilhørighet, nasjonalitet eller studie.

Min erfaring er at når man bygger et lag som er bredest mulig, og man holder dørene åpne for alle gode idéer og dyktige mennesker, får man størst mulig gjennomslag. Nå ønsker jeg å ta steget videre, og ber om tillit til å bli ombud for enda flere studenter. Jeg ønsker å fortsette å kjempe for at studenters stemme skal bli hørt, gjennom å gjøre NSO mer tilgjengelig ovenfor studentdemokratiene, jobbe for at studenter skal komme helskinnet gjennom pandemien og sørge for at studenters rettigheter blir ivaretatt og styrket.

Godt valg!