Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøte 2020 > Eivind Yrjan Stamnes (Vara SST 2020)

Eivind Yrjan Stamnes (Vara SST 2020)

Vara til Sentralstyret

Studiested: UiO – Universitetet i Oslo

Epost: eivindyrjan@gmail.com
Telefon: 41231941

Motivasjon for å stille til dette vervet

Gode medstudenter! Jeg er Eivind Yrjan Stamnes, en 22 år gammel student fra NSO-byen Tønsberg. Studerer offentlig administrasjon og ledelse, og er listeleder i studentparlamentet ved UiO og leder av valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus, hvor jeg begge steder også satt som representant forrige studieår.

Jeg har valgt å stille som vara til sentralstyret i Norsk Studentorganisasjon, fordi jeg grunnleggende mener at studenters hverdag og framtid i større grad må vektlegges når politiske beslutninger tas i Kunnskapsdepartementet og på Stortinget. Under pandemien i år har vi sett forsøk på å innskrenke studenters rettigheter. Studentene sitter igjen på små hybler eller kollektiv, med for lite stipend og dårlig samvittighet når lokale og nasjonale myndigheter peker på studenter som syndebukker for at pandemien ikke er forsvunnet. Vi har en regjering som ber studenter ta ansvar, samtidig som regjeringa kutter i tilskudd til nye studentboliger og bidrar for lite med støtte til studentfrivilligheten vi er avhengig av.

Psykisk uhelse, ensomhet og bekymring for framtida preger mange studenters hverdag, og pandemien har gjort vondt verre. Studentene trenger en interesseorganisasjon som tar kampen for studenters hverdag og framtid. Jeg har jobbet med lignende før, for elever, da jeg satt i sentralstyret til Elevorganisasjonen. Nå vil jeg gjerne bidra til å løfte arbeidet for studenter. Studentene trenger NSO, og NSO trenger studentene våre.