Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøte 2020 > Dag Emmanuel Powlett Fredriksen (Vara SST 2020)

Dag Emmanuel Powlett Fredriksen (Vara SST 2020)

Vara til Sentralstyret

Studiested: INN – Høgskolen i Innlandet

Epost: dagemmanuel@gmail.com

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte.
Mitt navn er Dag Emmanuel Powlett Fredriksen. Jeg er en 20 år gammel student som er på mitt tredje år i en bachelor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer.

Jeg kastet meg inn i studentpolitikken og det lokale studentparlamentet allerede i mitt første semester her og har siden da opparbeidet meg en bred erfaring innen studentfrivillighet, alt fra høgskolens klagenemd til delegasjon til tidligere landsmøte. Gjennomgående for mine verv har vært et ønske om å bringe studentstemmen inn i debatten og opparbeide meg nok erfaring for å gjøre dette på en konstruktiv måte. Sentralstyret er det organet som vedtar de store føringene i NSO mellom landsmøtene og en av de beste arenaene for å bidra til å løfte studentenes stemme på det nasjonale nivået.

Jeg føler nå at jeg har lært såpass mye av den lokale studentpolitikken at det beste jeg kan gjøre er å bringe med meg de erfaringene inn i SST. Corona har bragt med seg mange nye problemer i samfunnet, men for mange studenter har den først og fremst fremhevet de eksisterende problemene som studentaktivisme rundt om i landet og NSO prøver å bekjempe. Ensomhet, uforutsigbarhet og manglende tilrettelegging er ikke nye problemer for studenter, men er kanskje nå mer aktuelle en noensinne. Påvirkning må til på alle nivåer hvis man skal få til meningsfulle endringer og det er derfor jeg nå ønsker å bidra også i det sentrale organet som SST utgjør.

Lykke til med alt arbeid og godt valg!