Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøte 2020 > Andreas Knudsen Sund (Vara SST 2020)

Andreas Knudsen Sund (Vara SST 2020)

Vara til Sentralstyret

Studiested: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Epost: andreas.k.sund@gmail.com
Telefon: 45297450

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei, jeg heter Andreas. I tillegg til å sitte i Studenttinget NTNU, har jeg også brukt det siste året som fakultetstillitsvalgt og som representant i læringsmiljøutvalget. Tidligere har jeg blant annet vært tillitsvalgt på instituttnivå og linjeforeningsleder. Jeg har altså vært så heldig å få bruke en god del av studietiden min til å jobbe for mine medstudenter, og det vil jeg gjerne fortsette å gjøre en stund til.

Utover NTNU har jeg også stor interesse for nasjonal studentpolitikk. Spesielt nå under pandemisituasjonen er det mye som skjer i UH-sektoren. Da må NSO som interesseorganisasjon være veldig på for å kjempe for den sårbare gruppen vi representerer. Vi må sørge for at studentene har de økonomiske og infrastrukturelle forutsetningene de trenger for å komme seg gjennom studietiden, ikke bare de flinkeste og også de som ikke har overskudd til deltidsjobb.

Jeg stiller til vara i sentralstyret, fordi jeg har god erfaring med denne typen styringsarbeid, fordi jeg evner å sette meg inn i saker på kort varsel om jeg skulle bli kalt inn til et møte, og fordi jeg har mange tanker om hvordan en organisasjon som NSO burde operere.

Mitt gjennomgående utdanningspolitiske prinsipp er at studenter lærer forskjellig, og de burde kunne velge mellom et bredt spekter av læringsressurser for å finne det som best passer dem. Her kan digitale læringsressurser være et nyttig verktøy. Jeg skrev nylig en kronikk i Universitetsavisa om mulighetene med god digital undervisning. Det å flytte en klassisk forelesning over på zoom funker ikke spesielt bra. Det må skapes nye og innovative løsninger som forbedrer og supplerer det eksisterende undervisningstilbudet. Dette kan være i form av at en lager støttestrukturer for at undervisere kan lage velproduserte temavideoer. Det burde også legges ut videoopptak av de forelesningen som faktisk er fysiske, dette er uvurderlig for studenter med tilretteleggingsbehov, men også av stor verdi for alle andre studenter. Jeg vil være en pådriver for politikk som gjør studiehverdagen lettere, slik at vi kan bruke tiden vår på universitetet på fagene vi brenner for og til å nyte de beste årene i vårt liv. For dette trenger vi bedre fysisk og digitalt læringsmiljø, og vi må ha en utdanning som imøtekommer alle studenters behov slik at ingen faller gjennom sprekkene.

Jeg tror jeg har ideene og erfaringen til å forme god politikk som sørger for dette. Jeg bryr meg oppriktig om medstudentene mine, ikke bare de på NTNU, og kommer til å gjøre alt jeg kan for å leve opp til tilliten.