Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Vilde Henningsgård

Vilde Henningsgård

Sentralstyret – Medlem

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

E-post: vilhenn@gmail.com
Telefon:

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei alle sammen, fra min stue til deres! I en tid der vi alle begynner å bli lei av å høre om COVID-19 skal jeg likevel åpne mitt kandidatskjema med å nevne det. Nå under koronakrisen er det tydelig hvor kritisk det er at student-Norge står samlet i en felles organisasjon. Arbeidet sittende AU leverer på vegne av norske studenter i dagens krise, er en arv fra tidligere vedtatt politikk og standarder som har blitt satt av studentgenerasjonene før oss. Det er en reell verdi i det vi i NSO gjør – også i periodene der det ikke er synlig for den gjenge student. Jeg har stor respekt og ydmykhet for arbeidet vi engasjerte studenter gjør på vegne av de vi representerer, og ønsker derfor å fortsette å bidra ved å stille til sentralstyret. De to siste årene har jeg hatt den store glede av å få sitte på fulltid, henholdsvis som nestleder og læringsmiljøansvarlig på OsloMet. Jeg har også sittet som medlem av Velferd- og Likestillingspolitisk komité i NSO det pågående studieåret. Hjertesakene mine for organisasjonen er den kommende omorganiseringen som følge av rapport om styring og medvirkning, studenters økonomiske rettigheter og styrking av studenters rettigheter knyttet til læringsmiljø i UH-loven. I spørsmålet om medlemslagsoppfølging har NSO som organisasjon en utfordring med at studentrepresentanter byttes ut regelmessig. Vi trenger verktøy for å ivareta at det kontinuerlig er nye engasjerte folk som dukker opp i rekkene. I arbeidet for omorganisering mener jeg vi trenger å fokusere på løsninger som angriper denne problemstillingen før vi går løs på omstrukturering av vedtaksorganer. I løpet av den pågående unntakstilstanden har sakene NSO har tatt opp i mange år blitt svært synlige og det vil komme et handlingsrom fremover for å virkelig sette disse på dagsorden hos de politiske partiene. Å sitte i Sentralstyret er et betydelig ansvar, og jeg er både motivert og kompetent for dette ansvaret. Jeg håper det ekstraordinære Landsmøtet vil gi meg tilliten til å sitte i Sentralstyret. Godt valg!