Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Rune Keisuke Kosaka

Rune Keisuke Kosaka

Kontrollkomiteen – Medlem

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

E-post: kosaka.rune@gmail.com
Telefon: 48278334

Motivasjon for å stille til dette vervet

Uvanlige tider krever tradisjonelle løsninger. Uavhengig av usikkerheten både NSO og medlemmene står i nå er det viktig at man som organsisasjon fortsetter å hegne om organisasjonens demokratiske fundament og medlemmenes mulighet til å påvirke om medvirke i organisasjonens pågående prosesser. Jeg stiller etter flere år som tillitsvalgt ved både OsloMet og i NSO sentralt til kontrollkomiteen for å sikre en fortsatt videre trygg drift av organisasjonen. Mange tenker på kontrollkomiteen som et glorifisert tellekorps som nerder over vedtekter og preferansevalg. Men kontrollkomiteens oppgaver er mye viktigere enn det, og da trenger man også medlemmer som tenker på helheten. Kontrollkomiteen skal sikre at organisasjons daglige drift og sentralstyrets møter foregår etter landsmøtets ønskede prioriteringer. Man skal sammen med AU og SST sikre at medlemmer opplever deres vedtektsfestede rett til medvirkning, og man sikre at uavhengig av hva som skjer i årene som kommer at det også finnes et NSO for kommende generasjoner med studenter. Med erfaring fra både NSO og andre organisasjoner har jeg sett hvordan ulik oppbygning av en organisasjons kan både styrke og forringe demokratiet i en organisasjon, og det er derfor viktig at man ikke alltid går for de enkle løsningene, men de løsningene som sikrer også fremtidige tillitsvalgte. Jeg kjenner NSO som organisasjon godt, og har jobbet tett på en rekke ulike tillitsvalgte og dette er egenskaper som alltid være viktig for en kontrollkomité. Man må være tilstede for både medlemmer, SST og AU, for å bidra til at organisatorisk mas blir løst uten store problemer, og på den måten sikre at politisk valgte tillitsvalgte kan bruke tid på politikken og ikke driften. For at NSO skal fortsette med sine politiske gjennomslag med bred støtte blant medlemmene er det viktig at man har en organisasjon der alle deler drar i samme retning, og man ikke bruker mye krefter på omkamper og personkonflikter. Kontrollkomiteen burde være tilgjengelig for megling for tillitsvalgte og organer, samtidig som man ikke tråkker utover de grensene som er tegnet opp av organisasjonens vedtaksorgan. Som medlem av kontrollkomiteen vil jeg jobbe for at alle deler av organisasjonen føler seg sett og hørt, og ser frem til å bistå med at også nye tillitsvalgte får opparbeidet den kunnskapen som trengs for at vi kan bygge en sterk og slagkraftig organisasjon for årene som kommer. PS: Jeg kommer ikke til å nørde rundt i dress på landsmøtet