Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Preben Reinaas Rotlid

Preben Reinaas Rotlid

Arbeidsutvalget – Velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig

Studiested: HiØ – Høgskolen i Østfold

E-post: prebenrotlid@hotmail.com
Telefon: 98451110

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg har erfaringer fra mange ulike ledd i studentdemokratiet lokalt på Høgskolen i Østfold, alt fra å være tillitsvalgt for min klasse, hatt verv som studentrådsleder og fikk med det jobbe med saker på avdelingsnivå. Videre fikk jeg jobbet mye med læringsmiljø på institusjonelt nivå, da jeg var læringsmiljøansvarlig, og jobbet da med blant annet tilgjengelighet, universell utforming og brannsikkerhet. Mitt første år på studie startet jeg også opp lokallag for Pedagogstudentene hvor jeg videre var heldig og fikk sitte i landsstyre. Der fikk jeg møte engasjerte lærerstudenter fra hele Norge. Her fikk jeg også ta del i studentpolitisk arbeid på mer nasjonalt nivå, og fikk ta del i blant annet veiledningsordningen for nyutdannede lærere, som Pedagogstudentene fikk gjennomslag for, og som førte til at mitt engasjement økte, ved at man ser at det lønner seg å engasjere seg i noe man tror på.

Videre så ble jeg valg som studentleder på Høgskolen i Østfold for studieåret 2019/2020. I dette vervet har jeg fått erfart hvordan det er å sitte som studentpolitikker på fulltid. Det å være studentleder på en institusjon som er mindre, byr på mange andre utfordringer. Blant annet å finne balansen mellom å jobbe med studentpolitikk og studentvelferd kan være utfordrende, men også utrolig fint å se hvordan det går hånd i hånd, og hvordan det vi jobber med politisk har en direkte påvirkning på studentvelferden. Andre utfordringer kan være å være studentleder på en institusjon som har flere campus, hvordan man best kan balansere dette og prøve å være så tilgjengelig man kan.

Jeg har i min periode som studentleder jobbet tett opp mot studentsamskipnad og kommunene, og ser det som svært verdifullt å ta med seg inn i eventuelt arbeid på nasjonalt nivå, med studentsamskipnadene i hele Norge, og nasjonale politikere. Da man lokalt ser hvordan nasjonal styring gir muligheter og setter begrensninger. Jeg har gjennom å jobbet lokalt opp mot politikere på lokalt nivå, fått til god dialog med begge ordførerne i våre vertsbyer som begge er veldig opptatt av studentene. Jeg er som person veldig glad i å jobbe i team, hvor man har nyanserte diskusjoner som fører til gode refleksjoner og gjennomarbeidede resultater og konklusjoner. Jeg får til det jeg bestemmer meg for, har gode samarbeidsevner og trives i grupper med stort meningsmangfold. Det kan være lett å føle at man ikke strekker til, hverken som medmenneske eller som student. Du skal innta flere roller, sjonglere fester og eksamener. Det kan føles frustrerende og det kan oppleves tidvis som at man mister kontrollen over sin egen hverdag. Det å være student er komplekst og sammensatt, og er også derfor jeg ønsker å jobbe for studentene også det kommende året.

I NSO perioden blir det viktig for meg å kunne jobbe opp mot studentsamskipnadene, samtidig som det å kunne påvirke politikken nå som partiene skal utarbeide sine politiske plattformer for den neste perioden, kan gi oss mye muligheter for påvirkning. Det vil også være viktig for meg å jobbe med at heltidsstudenten iverksettes og at lik rett til utdanning ivaretas i alle ledd i utdanningene. Det har også gjennom perioden vært interessant å jobbe med ulike måter å gi tilbakemelding på, og hvordan man best mulig kan sikre studentene god veiledning gjennom hele studie samtidig som man får den selvstendigheten man burde ha i høyere utdanning. En av de viktigste sakene for meg har vært å jobbe for at det skal være enkelt å ta del i studentfrivilligheten. Skape inkluderende arenaer, slik at absolutt alle har en tilhørighet ett sted og kan være en del av noe større enn seg selv. Ett fellesskap.