Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Ola Gimse Estenstad

Ola Gimse Estenstad

Sentralstyret – Medlem

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

E-post: ola.g.e@hotmail.com
Telefon: 48323311

Motivasjon for å stille til dette vervet

Vi lever i en veldig spesiell tid hvor koronakrisen har snudd samfunnet helt på hode. Studentenes behov kommer fortsatt til å eksistere om vi er i en krisesituasjon eller ikke. Disse behovene kommer jeg til å kjempe for! Til vanlig studerer jeg sykepleie, men for tiden jobber jeg fulltid som leder for studentparlamentet ved OsloMet. Før min studentpolitiske karriere var jeg elevrådsleder og satt i en rekke diverse arbeidsutvalg og komiteer. I ledervervet har jeg blant annet deltatt i kriseberedskap rundt korona, vært fast representant i rektors ledermøter og vært ute i medier som TV2 for å tale studentenes sak. Jeg er også medlem i læringsmiljøpolitisk komité, jeg har vært representant i Velferdstinget i Oslo og Akershus og sittet i parlamentet mitt lokalt. Studentpolitikk er blitt en altoppslukende hobby som jeg elsker. En av mine hjertesaker er universell utforming og inkludering. Over 50% av de med en funksjonshemming er ute av jobb. Ønsker vi flere inn i arbeidslivet må UH-sektoren klare å inkludere og tilpasse. Det er bevist at de med en funksjonshemning har 4,5 gang så høy sjanse for å få seg jobb etter de har fullført høyere utdanning. Tilrettelegging er derfor viktig for de som trenger det. Det er slik færre havner på utsiden av arbeidslivet. Om dere velger meg inn i SST, velger dere en med bred politisk erfaring, et hjerte for inkludering og et engasjement for studenter. Jeg kommer til å være åpen for innspill, og jeg er en alle kan ta kontakt med om stort og smått. Jeg håper på deres tillit. Godt valg!