Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Marius Frans Linus Hillestad

Marius Frans Linus Hillestad

Arbeidsutvalget – Velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig

Studiested: UiO – Universitetet i Oslo

E-post: mariusflhillestad@gmail.com
Telefon: 40041627

Motivasjon for å stille til dette vervet

I løpet av min tid i både politikken og studentpolitikken har jeg gjennom årene blitt mer og mer motivert for å jobbe for at vi studenter skal få en så god studietid som mulig. Nå har tiden kommet for at jeg ønsker å jobbe med dette på et nasjonalt nivå slik at jeg ikke bare kan påvirke lokalt der jeg selv studerer, men også jobbe for alle andre studenter og studiesteder. Jeg har drevet med politikk og organisasjon i mange år. Først gjennom AUF og Arbeiderpartiet og senere på UiO og Oslo både gjennom studentforeninger og i studentdemokratiet hvor jeg har vært tillitsvalgt på fakultetsnivå og som representant i studentparlamentet og blant annet læringsmiljøutvalget. I skoleåret 2018-2019 var jeg medlem av arbeidsutvalget til Velferdstinget i Oslo og Akershus og jobbet mye med andre studentdemokratier tilknyttet samskipnaden SiO og samskipnaden selv. Ved siden av dette har jeg også vært med i fagrådet til NSO i to år og møtt i universitets- og høyskolerådets enhet for humaniora.

Erfaringene fra alt dette har gitt meg mye kunnskap om sektoren og de forskjellige utfordringene som finnes, og også noen tanker om hvordan de kan løses. I det kommende året er jeg sikker på at lovendringsforslaget til universitets- og høyskoleloven og til dels samskipnadsloven vil ta mye fokus. Forslagene til samskipnadsloven omhandler i stor grad studentenes læringsmiljø og velferd og hvor grensen går for ansvar mellom institusjon og samskipnad. Å ha jobbet tett på en samskipnad med velferdsspørsmål og samtidig med læringsmiljø både på min egen institusjon og til dels ved andre institusjoner i Oslo og Akershus gjennom Velferdstinget gjør at jeg har veldig lyst til å bidra i arbeidet med dette. Her mener jeg også at jeg vil være en sterk ressurs for organisasjonen. Samtidig med dette arbeidet vil det fortsatt være viktig å jobbe opp mot partiene på stortinget for å få gjennom studentkravet, og at tilskuddene til samskipnadenes helsetjenester forblir eller økes til et nivå som gjør at man kan frigjøre midler fra semesteravgiften til nye tilbud og andre aktører som for eksempel studentfrivilligheten ved studiestedene. Siden jeg stiller til Velferd- og likestillingsansvarlig må jeg også nevne arbeidet med likestilling og inkludering i akademia.

NSO har som mål at alle skal ha lik rett til utdanning. Sånn det er i dag er dette målet fortsatt en stund fram i tid. Kjønnskvotering på studier med massiv overvekt av ett kjønn står under press og mange universiteter og høyskoler tilrettelegger ikke nok for at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha den samme muligheten til å følge undervisning som andre. For å sikre at studenter har det så bra som mulig i hverdagen sin og at alle har de samme mulighetene uavhengig av kjønn, bakgrunn eller funksjonsnedsettelser trenger vi en studentbevegelse som står samlet, både blant medlemmene i NSO og de forskjellige studentorganisasjonene utenfor. Dersom landsmøtet skulle gi meg tilliten vil jeg gjøre mitt aller beste sammen med resten av arbeidsutvalget for å sikre at studenttilværelsen blir enda bedre i årene som kommer.