Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Marion Kristine Gustavsen

Marion Kristine Gustavsen

Arbeidsutvalget – Nestleder

Studiested: HVO – Høgskulen i Volda

E-post: gustavsen.marion@gmail.com
Telefon: 47898384

Motivasjon for å stille til dette vervet

Mitt navn er Marion Kristine Gustavsen, og jeg studerer PR og kommunikasjon ved Høgskulen i Volda. I tillegg har jeg bakgrunn fra Høgskulen på Vestlandet (avd. Sogndal) hvor jeg studerte grunnskolelærer. Jeg har et stort engasjement for organisasjonen, og ønsker å bruke dette aktivt det kommende året. Engasjementet mitt dreier seg ikke kun om et spesifikt felt, men bredden av saker som NSO jobber med. Derfor mener jeg at nestleder er den rette stillingen for meg. Nestlederrollen appellerer til meg fordi jeg ønsker å ta stort ansvar for det organisatoriske arbeidet som må gjøres. Jeg vil være en nestleder som ser alle og tar spesielt ansvar for at medlemmene blir hørt og fulgt opp. Organisasjonen trenger en nestleder som involverer medlemmene, og spesielt hvis landsmøtet velger å vedta organisatoriske endringer det neste året, er det naturlig at rollen med å implementere og utvikle dette tilfaller nestleder. Hvis leder ønsker det, vil jeg også bistå i det politiske arbeidet, men jeg stiller hovedsakelig som organisatorisk nestleder.

Jeg er en pådriver for å finne på aktiviteter og jeg er ikke redd for å snakke om ting som er vanskelig. Jeg ser meg selv som en trygg person som både resterende AU og medlemmene skal kunne henvende seg til, både hvis de har utfordringer de trenger å lufte og selvsagt med positive nyheter og ønsker! Det er viktig at en nestleder ser alle medlemmene, og klarer å samle et AU rundt et felles prosjekt, og der mener jeg at jeg er rett person for oppgaven! Som nestleder vil jeg lytte aktivt til medlemmene og ta i mot innspill, fordi de er de aller viktigste meningsbærerne i organisasjonen. NSO er ingenting uten sine medlemmer. I tillegg er jeg klar og åpen for å lære – og jeg elsker å lære nye ting. Hvis jeg blir valgt som nestleder det kommende året har jeg tre viktige prioriteringer: Partiprogrammene for 2021 vil være sentrale, og her må et samlet AU arbeide for å synliggjøre NSO sin politikk hos de politiske partiene. Her vil min PR- og kommunikasjonutdanning være til hjelp når vi må spisse vår politikk i møte med Stortinget og mediene.

Studentene må ha en tydeligere stemme i klima- og miljødebatten. Derfor vil jeg jobbe for at bærekraftsmålene blir implementert i organisasjonen, og at NSO skal være gode rådgivere for medlemmenes og hjelpe til med implementering på institusjonene. Dersom landsmøtet vedtar endringer i organisasjonen vil det prege oss det kommende året. For meg er det viktig at vi dras i en retning hvor alle medlemmene får reell medvirkning, og det vil jeg arbeide med å få til. Min bakgrunn – for de ekstra interesserte! Mitt engasjement startet da jeg studerte i Sogndal og vi skulle fusjonere og bli til Høgskulen på Vestlandet. Jeg var kommunikasjonsansvarlig i Sogndal, hvor mitt ansvarsområde var å gjøre studentene kjent med fusjonen og hva den ville bety for oss som campus. Da fusjonen var et faktum ble jeg valgt inn i det nye Studenttinget på Vestlandet og jeg var bitt av basillen. I 2017 startet jeg ved Høgskulen i Volda, og ble valgt inn i parlamentet. Samme år ble jeg utpekt til å dra på NSO sin høstkonferanse, som ble mitt første møte med organisasjonen. Etter dette har NSO vært stedet jeg har kanalisert mye av mitt engasjement, både i sentralstyret og som leder av internasjonal komité.

Året i sentralstyret gjorde meg godt kjent med organisasjonen. Jeg ble trygg på å delta i debatter og komme med ideer og løsninger som kan bedre studenters hverdag. I komitéarbeidet har jeg fått den faglige tyngden ved å jobbe strukturert og ta dypdykk i tema som bærekraft i UH-sektoren, akademisk frihet og internasjonale studenter i Norge – for å nevne noe. Begge disse posisjonene har vært utrolig lærerike, givende og utfordrende. Jeg føler meg godt kjent med organisasjonen og prosessene rundt politiske avgjørelser. Jeg har lenge vært sikker på at jeg har lyst å ta et skritt videre og den tilliten håper jeg landsmøtet vil gi meg! Godt valg 🙂