Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Marie Charlotte Moilanen Kettunen

Marie Charlotte Moilanen Kettunen

Sentralstyret – Medlem

Studiested: HVL – Høgskulen på Vestlandet

E-post: mariecmkettunen@gmail.com
Telefon: 95776023

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte! Det begynner å nærme seg ett år siden sist jeg satt med et blankt kandidatskjema foran meg. Hvor jeg også skulle svare på spørsmålet om hva som motiverer meg til å stile til valg. Den gangen var det til arbeidsutvalget til Studenttinget på Vestlandet (STVL). Nå er det til sentralstyret i NSO. Det siste året har jeg hatt gleden av å sitte på fulltid i nevnte arbeidsutvalg, hvor jeg er internasjonalt ansvarlig. I tillegg til å ha jobbet mye med internasjonalisering og språk har jeg gjennom samarbeid med andre, i og utenfor egen organisasjon, fått arbeide med flere ulike tematikker. Temaet som ligger hjertet nærmest studentvelferd. Herunder ting som studenthelse, læringsmiljø og organisasjonsliv. Jeg er opptatt av at studenter skal ha det bra. Å være student skal være en god, trygg og forutsigbar tilværelse, men dessverre er det slik at studenter er en gruppe som raskt faller mellom to stoler. Den uvanlige situasjonen vi er i nå, er et godt eksempel på dette. Derfor blir det viktig for meg å følge opp den nye UH-loven, fortsette arbeidet rundt resultatene fra undersøkelser som studentenes helse- og trivselsundersøkelse og studiebarometeret, og ikke minst arbeide opp mot Stortingvalget til neste år. Institusjonen jeg kommer fra, Høgskulen på Vestlandet, er en ung høyskole. Helt siden jeg begynte på den daværende Høyskolen Stord/Haugesund i 2016, har organisasjonen vært i endring. Allerede før jeg ble med i arbeidsutvalget, hadde arbeidet med en omorganisering av studentdemokratiet startet. Dette året har jeg vært så heldig å få være med i prosessen hvor vi har ferdigstilt og implementert den nye organiseringen. Som medlem av sentralstyret vil jeg ta med meg erfaringene knyttet til dette inn i NSO sitt arbeid med omorganiseringen som følger av rapporten om styring og medvirkning. Gjennom flere verv, og ulike arenaer har jeg blitt kjent med og fått arbeidet med så mange flotte og engasjerte mennesker. Et kontinuerlig engasjement er viktig for lokale og nasjonale studentorganisasjoner og studentdemokrati. Dette engasjementet er det viktig at vi heier frem og arbeider med å ta vare på. Mitt første år med studentpolitisk engasjement har gjort meg sulten på mer. Jeg håper jeg får landsmøtets tillit til å ta engasjementet mitt videre inn i NSO og sentralstyret. Godt valg!