Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Magnus Dybdahl

Magnus Dybdahl

Sentralstyret – Medlem

Studiested: NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

E-post: magnusdybdahl@outlook.com
Telefon: 96913346

Motivasjon for å stille til dette vervet

Tider som den vi står i nå viser hvor viktig det er at landets studenter står samlet som én studentstemme. Det er dette som motiverer meg til å bidra i NSO sitt sentralstyret det kommende året. Ingenting kommer av seg selv, det er derfor når vi står sterkt sammen at vi får utviklet politikk og påvirket politikere for en bedre studenthverdag. Det er viktig at studenter i arbeidslivet har lik mulighet som andre arbeidstakere for økonomisk kompensasjon for tapt inntekt. Det er også viktig å ivareta våre internasjonale studenter som opplever store økonomiske utfordringer. Jeg har vært miljø- og forskningsansvarlig i ett år på NMBU, der 20% av studentene er internasjonale studenter, hvorav mange tar hele graden sin der. Nå må vi inkludere dem i vår dugnad og vise solidaritet også for dem. Gjennom mine studentpolitiske verv har jeg lært meg at flere hoder tenker bedre enn ett, og at vi i fellesskap kommer frem til de beste løsningene. Når samfunnet nå skal finne tilbake til normaltilstander, håper jeg vi kan ta lærdom og se mulighetene til å handle også i andre kriser. Jeg tror det er få grupper som er mer løsningsorienterte og tilpasningsdyktige enn oss studenter, vi har derfor en gylden mulighet til å finne ut av fremtidens utfordringer om studiekvaliteten er tilstrekkelig og bidrar til livslang læring. Til vanlig studerer jeg fjerde året på lektorutdanning, og jeg sitter for tiden i arbeidsutvalget til Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. Da jeg var i praksis den første uka med stengte skoler, så jeg nytten av rask omskolering. Å få landets lærere og undervisere til å øke sin digital kompetanse, slik de må nå, ser jeg meget positivt på. Kanskje har flere fått øyene oppe for å ha flere videmøter fremfor fysiske møter og utenlandsreiser. Til slutt vil jeg si at jeg klapper for alle studenter som nå har hjemmestudier. Godt valg!