Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Lisa Marie Mandfloen

Lisa Marie Mandfloen

Arbeidsutvalget – Leder

Studiested: INN – Høgskolen i Innlandet

E-post: lisamandfloen@gmail.com
Telefon: 92473212

Motivasjon for å stille til dette vervet

Som tidligere leder av Studentorganisasjonen i Innlandet, og et av medlemslagene i Norsk Studentorganisasjon med totalt seks studiesteder, sitter jeg med en verdifull erfaring av hvordan det er å lede et arbeidsutvalg som jobber for studenters rettigheter. Jeg har blant annet jobbet med å få millioner av kroner fra semesteravgiften, og penger fra institusjonen til å gå til studentvelferd og studentaktivitet. På forrige landsmøte fikk jeg tilliten til å sitte i sentralstyret til Norsk Studentorganisasjon, og denne perioden har gitt meg uvurderlig innsikt i hvordan organisasjonen fungerer mellom hvert landsmøte. Det var under denne erfaringen at jeg bestemte meg for at i denne organisasjonen vil jeg fortsette i som leder!

Jeg kommer til å bruke min erfaring med å representere flere studiesteder til å kunne representere hele student-Norge. Som del av et lokalt arbeidsutvalg er jeg kjent med å forholde meg til vedtatt politikk, og gleder meg til å se hva landsmøte mener om blant annet politikken som skal vedtas nå. Vi er en mangfoldig gjeng på cirka 240 000 studenter, og vi trenger alle ulike ting for å få en bedre studenthverdag. For noen er det viktig med økt studiestøtte, slik at det blir lettere å velge studier fremfor deltidsjobben. Noen andre studenter sliter med å finne en boplass, og derfor trenger vi at regjeringen innvilger midler til bygging av flere studentboliger. I tillegg er det jo mange studenter der ute som trenger tilrettelegging for å kunne i det hele tatt få fysisk eller psykisk mulighet til å studere, og det er her en god universitet og høyskolelov kommer inn i bildet. Dette er en sak som blir svært viktig i den kommende perioden.

Norsk Studentorganisasjon kjemper mange kamper, og vi kjemper best der hvor vi ikke kjemper kampen alene – derfor kommer jeg til å bruke min erfaring med nettverk og mobilisering til å få studentdemokratiene med på ballen! I den tiden som kommer blir det viktig å sørge for at studentene blir ivaretatt i gjennomgangen av universitet og høyskoleloven. Vi må også jobbe opp mot partiene for å få mest mulig studentpolitikk inn i partiprogrammene for valgperioden 2021-2025. Dette er konkrete områder og åpninger for å få inn blant annet 1,5G og bygging av flere studentboliger, som NSO har jobbet med å få til i mange år. Det blir også en åpning for å jobbe for å få konkrete og bedre nasjonale tiltak for studenters psykiske helse. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 viste oss at flere studenter sliter med psykiske symptomplager, og for å øke gjennomføringsevnen og trivsel under studiene, må vi få konkrete planer på hvordan studentenes mentale helse skal bli godt ivaretatt under studietiden. Internt i Norsk Studentorganisasjon skal vi jo også se videre på dette med styring og medvirkning i organisasjonen. Her har jeg erfaring ved at jeg har vært med å bygge et studentdemokrati helt fra grunnsteinen.

Vi er nødt til å se hva NSO sliter med i dag, og tenke problembasert for å kunne bli en organisasjon med god styring og medvirkning. Derfor blir det viktig å fortsette på prosessen som arbeidsgruppen har startet, og se langsiktig på hvordan NSO best kan organisere seg for å representere studentene på en god måte! Sammen skal vi sørge for at vi får en bedre studenthverdag. Håper på tilliten deres på Landsmøtet, og godt valg

 

Kandidaten stilte ikke innen fristen for å bli vurdert av valgkomiteen