Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Kasper Lislevand

Kasper Lislevand

Sentralstyret – Medlem

Studiested: HiØ – Høgskolen i Østfold

E-post: Kasper.lislevand@gmail.com
Telefon: 97748277

Motivasjon for å stille til dette vervet

Vi går nå igjennom en vanskelig og utfordrende periode. COVID-19 har i løpet av kort tid skapt enorm usikkerhet, kaos og lidelse i Norge og i verden. Pandemien påvirker alle sammen, uansett hvem vi er eller hvor vi kommer ifra. Vi står separert, men sammen om å komme oss gjennom denne utfordring. I denne perioden er Studentpolitikk viktigere enn noensinne. NSO sin rolle som forkjemper og stemmen til Studentene i Norge er kritisk for å forsikre at Studenter får støtten de trenger i denne vanskeligere perioden, – og ikke blir nedprioritert. Hvilket jeg ønsker å kjempe for om dere gir meg tilliten til å sitte i SST. Mitt Studentpolitiske engasjement har vokst enormt det siste året. Jeg flytter fra hjembyen min Oslo for å studere Statsvitenskap på Høgskolen i Østfold. HiØ er en middelstor utdanningsinstitusjon hvor man kan støte på litt andre utfordringer enn på de store og små institusjonene. Samtidig har vi flere likhetstrekk og unisone problemstillinger. Som medlem av Studentparlamentet har jeg erfart, på tett hold, utfordringene studentene møter i hverdagen, – og utfordringen vi hørte mest om var kommunikasjon. Å forbedre kommunikasjonen på HiØ var min motivasjon til å stille til Studentparlamentet, og det var løftet jeg ga i mitt kandidatur. Ved nyåret leverte jeg på løftet ved å grunnlegge Broen Studentavis, hvor jeg nå arbeider som redaktør. For Høgskolen i Østfold trengte en Studentavis, en måte for studentene å ytre sine meninger, bidra til studenters aktive deltagelse i samfunnsdebatten og informasjonsflyt. Redaksjonen og avisen vokste fort, og jeg kan med stolthet si at vi nå har en stor og dyktig redaksjon som arbeider for avisens kontinuitet framover. Å grunnlegge en Studentavis og å jobbe som redaktør var en enorm utfordring. Ettersom jeg verken hadde erfaring innenfor journalistikk eller bedriftsledelse var det en bratt læringskurve. Uten støtten vi fikk, fra dyktige studenter som var villige til å dedikere tiden og energien sin til Studentavisen, hadde prosjektet aldri blitt den suksessen den har blitt! Å drive med studentpolitikk er et kontinuerlig arbeid mot en bedre hverdag for studentene! Mitt bidrag for en bedre studenthverdag på Høgskolen i Østfold var vår egen Studentavis. For NSO i dag er medvirkning en utfordring. Rapporten om styring og medvirkning viser at medlemslag opplever lav evne til å påvirke NSOs politikk. Mitt løfte, om dere gir meg tilliten, ved å sitte i sentralstyret er at jeg forsikrer at medlemslagene blir oppfulgt av SST, har en dialog med SST og får sin stemme hørt på SST møter. Jeg spør derfor ydmykt om deres tillit til å kunne dedikere energien, entusiasmen og engasjementet mitt til å arbeide videre i NSO!