Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Emelie Johansen

Emelie Johansen

Sentralstyret – Medlem

Studiested: NORD – Nord universitet

E-post: emeliejoh96@hotmail.com
Telefon: 9651058

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg har et brennende ønske om å fortsette mitt engasjement i NSO – derfor stiller jeg til sentralstyret! Den inneværende perioden har jeg vært medlem av fag- og forskningspolitisk komité. I tillegg til det, er jeg studentleder for Studentorganisasjonen Nord ved Nord universitet. Gjennom min tid så langt i studentpolitikken har jeg fått bryne meg på ulike utfordringer, flere av disse av mer kompleks art. Arbeidet i fag- og forskningspolitisk komité har gitt meg en bredere og mer kompleks forståelse av akademia og vår sektor. Som medlem av arbeidsgruppe og senere studentleder under og i etterkant av omorganisering, har jeg fått jobbet tett på et studentdemokrati i endring. Jeg er, om jeg ikke var det fra tidligere, blitt mer bevisst på hvor sårbare studentdemokratiene er, og har et bredt perspektiv på kompleksiteten av disse. Jeg er klar for å ta steget videre i NSO. For tiden som kommer vil det være viktig med tydelige og ivrige stemmer i sentralstyret, det vil også jeg være. Jeg har flere år med erfaring fra politisk arbeid i ulike ledd og liker godt en utfordring. Verdien av forberedelser og solid gjennomføring er noen av mine mest kjennetegnende verdier. Sentralstyret er et viktig ledd i NSO, og jeg vil alltid være bevisst studentmassen vi har i ryggen – som vi også skal ha med oss i det arbeidet vi gjør. Studenter er ensomme og har alvorlige psykiske helseplager. Studentboligene er for få og for dyre. NSO har mange gjennomslag bak seg, men vi må øke innsatsen for dem som ikke hever stemmen slik vi som er engasjerte gjør. Dette er områder vi må fortsette å fokusere på, i tillegg til annet som opptar mye oppmerksomhet i sektoren. Et nøkkelpunkt er at vi må kunne ha flere tanker i hodet samtidig. For dem som ikke kjenner meg, så studerer jeg opprinnelig en bachelor i internasjonale relasjoner med nordområdestudier ved siden. Jeg er livlig og motivert, og sier sjeldent nei til en utfordring. Jeg kommer opprinnelig fra Nordland og har gjennom hele min ungdomstid vært engasjert. Noen andre stikkord som kjennetegner meg er kreativ, fleksibel og lærevillig.