Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Julie Iversen

Julie Iversen

Arbeidsutvalget – Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

E-post: julie.storholdt.iversen@gmail.com
Telefon:

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte og valgkomité, Mitt navn er Julie Iversen, og jeg ber om deres fornyede tillit som fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig. Det siste året har jeg fått jobbe med mange spennende saker og mennesker. Jeg har lært så utrolig mye, og føler selv jeg har vokst i rollen. Kompetansen jeg har bygget opp det siste året, og tidligere i andre verv, gjør meg godt rustet til å møte det spennende og begivenhetsrike året som NSO går i møte.

Motivasjonen min for å stille til gjenvalg er å fortsette arbeidet med sakene jeg har hatt fokus på det siste året, videreutvikle politikken til NSO på flere områder, og ikke minst et brennende ønske om å bidra og lære mer. Jeg vil trekke frem tre saker jeg er spesielt opptatt av, og ønsker å ha et fokus på det neste året. Revideringen av universitets- og høgskoleloven er en stor prosess som er godt i gang, og som jeg har vært så heldig å få følge tett. Spesielt viktig det kommende året er å sørge for at den omfattende politikken vi har vedtatt om læringsmiljø blir en realitet. Dette er noe NSO har jobbet for i mange år, og her er det vår oppgave å være premissleverandør og pådriver. Fremover mot behandling i Stortinget blir det viktig å identifisere samarbeidspartnere, møte politikere, og ta en aktiv rolle i prosessen. Dette blir en av de største sakene i året som kommer, og jeg er klar for å være studentenes stemme inn i det videre arbeidet.

Regjeringens kompetansereform, “Lære hele livet”, er rett rundt hjørnet, og høyere utdanning vil spille en rolle i reformen. Dette blir en viktig sak for NSO å følge opp, spesielt med fokuset som etter- og videreutdanning har hatt det siste året. Å lære hele livet er og vil bli en sentral del i å løse og møte samfunnsutfordringer på en god måte. Det blir også viktig å se kompetansereformen i sammenheng med arbeidet rundt arbeidsrelevans, og hvordan høyere utdanning i dialog med arbeids- og næringsliv kan legge til rette for at studenter får kompetansen samfunnet har behov for. Digitalisering skisseres stadig som en oppgave universitetene og høgskolene har et stort ansvar for å bidra til. Samtidig vil digitalisering være en viktig nøkkel for å løse noen av utfordringene vi har knyttet til universell utforming, individuell tilpasning av læring og inkludering. NSO har lite konkret politikk på området, og dette ønsker jeg å gjøre noe med. Jeg ser for meg at vi etter flere runder med innspill fra medlemslag og samarbeidspartnere kan få på plass et produkt som ruster organisasjonen godt i møte med mange av problemstillingene knyttet til digitalisering i vår sektor. Med god og tydelig politikk er det også lettere for NSO å ta en aktiv rolle i arbeidet med blant annet strategien og handlingsplanen for sektoren. Siden 2015 har jeg engasjert meg i studentpolitikken. Det har vært en lang, spennende reise med både oppturer og nedturer. Jeg har opparbeidet meg erfaring fra mange ulike fora, og har fått jobbe med et spekter av forskjellige saker innenfor ulike tema.

Jeg har lokalt ved OsloMet vært tillitsvalgt på instituttnivå og sentralt, som blant annet nestleder i Studentrådet, læringsmiljøansvarlig på heltid i Studentparlamentet, leder av læringsmiljøutvalget og styremedlem i universitetsstyret. I tillegg til dette har jeg før jeg ble valgt til arbeidsutvalget i NSO vært medlem i både læringsmiljøpolitisk komité og prinsipprogramkomiteen. Jeg er en person som er opptatt av det menneskelige og det faglige. Jeg er omsorgsfull, engasjert og glad i å lære. Egenskapene mine sammen med det faktum at jeg har hjerte og engasjement for både fag og læringsmiljø, gjør meg spesielt godt egnet til vervet. Jeg mestrer å tenke helhetlig og langsiktig, men har også evnen til å omstille meg raskt ved behov. Dette tror jeg er spesielt viktig med så mange store pågående prosesser og saker i sektoren. Jeg ser frem til en spennende valgperiode, og gleder meg til å møte dere alle på Landsmøte der jeg håper på deres fornyede tillit. Godt valg!