Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Johannes Saastad

Johannes Saastad

Sentralstyret – Medlem

Studiested: UiO – Universitetet i Oslo

E-post: johals@uio.no
Telefon: 91599156

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei, alle sammen! Jeg heter Johannes, og jeg stiller til NSOs sentralstyre! Til vanlig studerer jeg religion og samfunn ved UiO, men siden juli har jeg sittet i fulltidsverv for vårt studentparlament. Studentpolitikk har vært en stor del av livet mitt de siste årene, og jeg ønsker å fortsette mitt engasjement. Jeg har lang erfaring fra en rekke verv som jeg tror gjør meg til en god kandidat til sentralstyret. I 2017 satt jeg som leder for studentutvalget på teologisk fakultet ved UiO. Ved fakultetet vårt er det kort vei mellom studenter og ansatte, og jeg ble godt vant til å tale studentenes sak i mine hyppige møter med ledelsen. Dette var mitt første møte med studentpolitikk. Arbeidet ga mersmak, og jeg engasjerte meg som representant både i Studentparlamentet og Velferdstinget så fort jeg fikk muligheten. Gjennom hele studietiden har jeg også jobbet deltid i UiOs IT-avdeling, og er derfor godt kjent med utfordringene sektoren står overfor innen digitalisering og IKT. Siden juli har jeg sittet i arbeidsutvalget til Studentparlamentet på UiO, med læringsmiljø og studentvelferd som ansvarsområder. Jeg har vært studentenes representant i en rekke grupper og utvalg som har arbeidet med alt fra arbeidslivsrelevans til driftsvilkår for studentpuber. Jeg har også vært delegasjonsleder for UiOs representanter til vårt Velferdsting. Universitetenes og høyskolenes respons på korona-pandemien var det siste lille pushet jeg trengte for å stille til SST. Vi var, som sektor, åpenbart ikke klare for å tilby gode, digitale løsninger. Det var nedslående at så mye måtte løses ved at institusjonene kastet seg rundt og lagde ad-hoc-løsninger. Men å se at man faktisk klarte å kaste seg rundt, og utarbeide løsninger når det trengtes som mest, gir meg ekstra motivasjon til å jobbe for studenter nasjonalt. Samtidig har koronakrisen vist at studenter stadig blir nedprioritert i regjeringens tiltak. Det rases med rette mot regjeringens lånepakke, og vi ser tydelig at man har en lang vei å gå for å sikre studenter en god og stabil økonomi. Den veien vil jeg gjerne være med å gå. Jeg har erfaring som tillitsvalgt på fakultetet mitt, på UiO og i Velferdstinget vårt. Nå er jeg klar til å gjøre en innsats for studentene også nasjonalt! Utfordringene har vært mange, frustrasjonene tidvis store, men jeg føler meg på ingen måte ferdig med å arbeide for studentenes beste. Jeg har latt meg imponere av hvordan NSO har vært en tydelig stemme for studentene den siste tiden, og jeg vil være med på å drive organisasjonen videre. Som medlem av sentralstyret vil jeg ta i bruk erfaringene jeg har gjort meg gjennom studier, jobb og verv. Hvis dere vil gi meg tilliten, får dere et sentralstyremedlem som alltid møter forberedt, som jobber utrettelig for de beste resultatene, og som aldri sier nei til å bidra. Godt valg!