Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Joachim Børlie

Joachim Børlie

Arbeidsutvalget – Internasjonalt ansvarlig

Studiested: UiS – Universitetet i Stavanger

E-post: joachimborlie@gmail.com
Telefon: 91797664

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei kjære landsmøte! Først vil jeg bare si at i skrivende stund er det vanskelig å formulere seg da jeg tidligere i dag som leder av et studentdemokrati var med på å stenge ned institusjonen min. Det er en vanskelig situasjon, som gir mange inntrykk. Jeg er 25 år gammel, og kommer fra Aurskog. Jeg studerer en mastergrad i historiedidaktikk ved UiS, og har tidligere vært aktiv sportsskytter, men i dag er jeg nok mest aktiv fotballtitter. Det siste året har jeg vært så heldig å få lov til å lede studentdemokratiet ved Universitetet i Stavanger, samtidig som jeg har fått lede læringsmiljøpolitisk komité. Det har vært utrolig givende, og jeg ønsker å fortsette å jobbe for studentene, og for de tillitsvalgte i NSO.

Jeg ønsker å bli internasjonalt ansvarlig i Norsk Studentorganisasjon for å jobbe med alle de viktige aspektene som kommer utenfra, og påvirker norsk høyere utdanning. Jeg har spesielt det siste året fått muligheten til å jobbe både med UiS sitt eget European University, men også fått være en del av NSO sin delegasjon til European Students Union. Dette har gjort meg utrolig motivert til å arbeide videre med det som skjer ute i Europa, og i resten av verden. Det er klart for meg hvor mye norsk utdanning blir påvirket av Europa, og hvor viktig det er at Norge har en stemme i å påvirke den Europeiske utdanningspolitikken. Jeg er overbevist om at NSO og vår politikk kan gjøre en forskjell også utenfor landets grenser. Det være seg det nye erasmus+ programmet, eller Horizon Europe. Begge disse er i disse dager i støpeskjeen i EU, og vil påvirke hvordan universitetene skal arbeide, og hva man skal fokusere på i tiden fremover. Internasjonalisering av høyere utdanning er et viktig et verktøy for å gi utdanningene våre bedre kvalitet, og i løpet av året kommer kunnskapsdepartementet med en mobilitetsmelding. den må vi følge opp, for å fortsette arbeidet med å få enda flere studenter på utveksling.

Videre trenger også verden dugnadsinnsats for å nå FNs bærekraftsmål. I dette perspektivet er utveksling nøkkelen for å forstå hverandre bedre, og for å forstå de samfunnene vi kanskje ikke er en del av. Jeg ønsker også å være med på å øke medvirkning og inkludering blant de tillitsvalgte i organisasjonen. Her mener jeg organisasjonen har et uforløst potensialet, og det motiverer meg å få lov til å være med å legge en stein på byggverket som er studentbevegelsen. Dette har vært på dagsorden det siste året, og jeg ønsker å være en ressurs i arbeidsutvalget som jobber med å finne nye, og forbedre gamle måter å få den reelle inkludering av de som sitter lokalt, og de som har andre verv i organisasjonen. Jeg håper på organisasjonens tillit, og ønsker å jobbe for dere det neste året. Godt valg!