Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Håkon Heintz

Håkon Heintz

Sentralstyret – Medlem

Studiested: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post: haakonheintz@outlook.com
Telefon: 97645015

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei! Det er mange grunner til at jeg ønsker en ny periode i sentralstyret, der kanskje den viktigste er å ta med god erfaring inn i et nytt og utfordrende studieår for NSO. Det viktigste arbeidet det neste året blir UH-loven og ettervirkninger av krisen vi er inne i. 2020 er året for å påvirke studenters hverdag med tanke på digitalisering av sektoren og den psykiske helsen til studenter. Jeg tror også da at sentralstyret må være veldig aktive i samarbeid med AU for å klare å smi nå mens jernet er varmt. Jeg jobber for de små studiestedene, samtidig som jeg det siste året i SST har blitt bedre på å se hele bildet av en sak. Er det en ting den siste tiden har lært oss, så er det at studenter er sterkest når vi står sammen. Arbeidet med medvirkning i organisasjonen skal fortsette, og jeg vet hvor vanskelig det kan være for de små å bli hørt i en stor organisasjon. Mine unike erfaringer fra AU i Studenttinget NTNU, leder lokalt i Gjøvik gjør at jeg passer godt inn i SST. Rollen min i SST er å være en som spør de «dumme» spørsmålene, og liker å utfordre de etablerte sannhetene. Jeg tror også jeg bidrar til god kultur innad i NSO, slik at samarbeidet blir enklere. Selv om jeg har mest store verv fra fagpolitikk er velferd fortsatt det som er viktigst for meg, og er mer på studenthuset enn campus. Samskipnadene og frivilligheten er det viktigste for at studenter skal trives i studieløpet. Det er essensielt at institusjonene bidrar med gode rammer og fristasjoner slik at studentfrivilligheten kan vokse. Jeg vil hjelpe kontinuiteten inn i det neste studieåret og fortsette den spennende politikken videre i neste periode. Jeg ønsker dere alle et godt ekstraordinært valg og håper på tilliten også for det neste året!