Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Felipe F. Garcia

Felipe F. Garcia

Arbeidsutvalget – Nestleder

Studiested: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post: fawcett.garcia@gmail.com
Telefon: 93292753

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære venner og kollegaer, Mitt første møte med studentbevegelsen var sommeren 2016 da jeg gikk fra vara til fast representant i Studenttinget NTNU. I 2018 satt jeg som internasjonalt ansvarlig for studenttinget, og samme år fikk jeg mitt første verv i NSO som medlem av internasjonal komité. I fjor fikk jeg æren av å bli valgt til nestleder av denne organisasjonen, noe jeg aldri hadde sett for meg kom til å skje bare året før. I forbindelse med valget ble jeg stadig vekk stilt spørsmålene “hva kommer du til å prioritere?” og “hva slags nestleder skal du være, politisk eller organisatorisk?”. Populær tro tilsier at det er et aktivt valg man tar. Å velge mellom organisatorisk og politisk er som å velge mellom svart og hvitt. Min erfaring er at det ikke stemmer.

I begynnelsen ønsket jeg å fokusere på organisasjon. Det handlet om å gå inn i organisasjonens maskineri, finne forbedringspotensiale og gjøre endringer. Det har jeg forsøkt så godt jeg kan. Jeg har fulgt nøye med på arbeidet med styring og medvirkning, jeg har snakket med flest mulig i organisasjonen for å kartlegge deres behov, og jeg har hatt flere runder med mitt arbeidsutvalg for å finne fornuftige løsninger. I samarbeid med kontrollkomiteen utarbeidet jeg vedtektsendringer tilknyttet alle de tre modellene gruppen for styring og medvirkning skisserte i sin rapport, i tillegg til en ny Modell 0 sammen med resten av arbeidsutvalget. Vi presenterte vårt forslag til sentralstyret, som de sluttet seg til. Ballen ligger nå hos dere og jeg gleder meg til å høre diskusjonene og se endelig vedtak på neste landsmøte. Selv om man velger å fokusere på organisasjon, kommer man ikke unna politikken. Norsk studentorganisasjon er en politisk organisasjon som eksisterer for å drive lobbyarbeid på vegne av norske studenter. Det er et ansvar som også ligger tungt hos nestleder, spesielt som leders stedfortreder. Dette er et ansvar jeg er forberedt å ta en periode til.

Denne perioden har vært preget av store politiske saker og den neste vil være det i enda større grad. Fullføringen av 11 måneders studiestøtte var på ingen måte sikker og krevde politisk arbeid. Studenters rettigheter i den nye universitets- og høgskoleloven er ikke godt nok sikret og krever politisk arbeid. Våre studentkrav er på ingen måte sikret å være med i partienes partiprogrammer og vil kreve politisk arbeid, dersom vi ønsker oss gjennomslag for våre aller viktigste saker. Sittende leder og jeg har allerede begynt å møte de politikerne med ansvar for å revidere sine partiprogram. Dette er et påvirkningsarbeid som må fortsette frem til partienes landsmøter i våren 2021, når partiprogrammene blir vedtatt. Jeg kommer til å fortsette å jobbe hardt med å nå de politiske målene denne organisasjonen har satt seg, men for å nå dem trenger vi også å være en samlet studentbevegelse. Dermed trenger vi at alle tillitsvalgte i denne bevegelsen er godt rustet med de ressursene for å kunne styrke sine egne studentdemokratier, ha god medvirkning i organisasjonen og bidra til å nå våre mål.

I skrivende stund er det mye usikkerhet i vårt samfunn grunnet koronaviruset. Det har vært tøft å være del av ledelsen som måtte ta beslutningen om å utsette landsmøte. Det har ikke vært lett for noen i arbeidsutvalget å ta ansvar for hele organisasjonen, men sammen har vi gjort en felles innsats for å få det best mulig til. Jeg ønsker å være sikkerheten og kontinuiteten i arbeidsutvalget og i organisasjonen den kommende perioden. Vi skal alle komme oss styrket ut av dette. Jeg ønsker meg helhjertet deres tillit det kommende året. Godt valg.