Fahad Said

Arbeidsutvalget – Internasjonalt ansvarlig

Studiested: HiØ – Høgskolen i Østfold

E-post: fahads9612@gmail.com
Telefon: 95368136

Motivasjon for å stille til dette vervet

Først vil jeg ønske alle som er i krevende tider god helse og lykke. Epidemien er klart noe som har snudd hverdagen til hele nasjonen. Med tålmodighet og bidrag til felles dugnaden så vil vi klare å overkomme dette. Husk å ta vare på hverandre. #StayHome

Studentpolitikken for meg begynte i 2016, da jeg ble valgt inn som medlem av studentrådet ved avdelingen for informasjonsteknologi. Engasjementet mitt ble enda større når jeg ble kjent med NSO for første gang på landsmøte i 2018. På den tiden var jeg studentrådsleder og var meget imponert over mulighetene man har til å påvirke studielivet for samtlige studenter her i Norge. Rett før jeg leverte bacheloren min, fikk jeg tilliten til å være studentleder i 2018/2019. Engasjementet har ennå ikke minsket da jeg sitter fortsatt i arbeidsutvalget ved HiØ som nestleder til NSO kandidat, Preben Reinaas Rotlid. Studentpolitikken anser jeg som en stor del av livet mitt for tiden. Som medlem av arbeidsutvalget har jeg jobbet blant annet med revideringer av institusjonelle forskrifter, utdanningskvalitet, språkpolitiske retningslinjer. De som kjenner meg, vet at jeg trives med å ta nye utfordringer.

For 11 år siden skiftet jeg miljø fra Somalia til Fredrikstad, med mye å inhalere i forhold til normer, kultur, og ikke minst et nytt språk. Det var skummelt og overveldende, men jeg var heldig med venner og familie som støttet meg de første årene her i Norge. Grunnen til at jeg nevner dette er fordi jeg kjenner til venner og internasjonale studenter i utdanningen som ikke har hatt samme tilgang til ressursene jeg hadde. Det er utfordrende nok å være student i Norge når man snakker om fulltidsstudenten, psykisk helse. Det å kunne tilpasse seg i et nytt land uten veiledning kan være utfordrende, særlig når man blir skilt fra sin familie som oppholder seg på andre siden av jorden. Alle internasjonale studenter skal ha tilgang til en kanal der de kan ytre meninger fritt og minske terskelen til å kunne bidra og delta i studentsamfunnet.

Som internasjonal ansvarlig i NSO har jeg et mål å koble ISU(International students Union) på samtlige institusjoner. I forrige semester fungerte jeg som fadder for utvekslingsstudenter og synes det kunne være et flott tilbud som flere institusjoner burde implementere gjennom rollen min i NSO. Jeg er takknemlig for at vi har gode muligheter til å ta en utdanning, særlig for de som ikke har tryggheten til å gjøre det andre steder. Det er studenter i utlandet som kjemper for gratis utdanning i et større skala slik som vinneren av studentenes fredspris, Fasiha Hassan. Det er viktig at vi står med SAIH (studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond) i deres kampanjer for å vise solidaritet og støtte studenter internasjonalt jmf. 7.2 i internasjonal plattformen til NSO. For å være mer konkret, så er det absolutt nødvendig å fortsette med å beholde ordningen «Students at Risk». Ordningen viser stor solidaritet til studenter som har behov for å fullføre en utdanning i risikosituasjoner.

Det viktigste for meg i tiden i NSO fremover er å ivareta gratisprinsippet og sørge for at det er lik rett til utdanning for alle studenter, særlig med tanke på visum og studieavgifter. Jeg vil bistå arbeidsutvalget med utfordringer, samarbeid og ikke minst støtte. Det er mye bra som NSO har bidratt til, blant annet opptrapping mot 11 måneds studiestøtte. I det kommende året vil det være viktig å fortsette kampen for å ha tilfredsstillende økonomi for fulltidsstudenten. Medlemslagene skal være trygge på at det blir et bra år med årets kandidater, og ønsker alle et godt valg. Jeg ber om tilliten til å jobber for studentbevegelsen og ikke minst, dere som er samfunnets fremtid. Takk for meg og godt valg!

 

Kandidaten stilte ikke innen fristen for å bli vurdert av valgkomiteen