Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Eskil Uggen

Eskil Uggen

Sentralstyret – Medlem

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

E-post: eskil.uggen@gmail.com
Telefon:

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte! Æ starte på trøndersk for oppmerksomheten og fortsetter på bokmål for sakligheten. Det digitale hjemmekontoret har satt studenthverdagen på en av sine mest intense prøver. Tiltakene som har blitt iverksatt nasjonalt for og imot studentmassen har vært kortsiktige, og i verste fall skapt større sosiale forskjeller mellom studenter. Det slår meg at regjeringen enten lytter med halvt øre når NSO beskriver hvor dårlig det står til med studentøkonomien, eller mangler empatien til å iverksette de nødvendige tiltakene som skal til for å realisere heltidsstudenten. Jeg håper på førstnevnte, og vil være med på laget for å påvirke NSO sitt arbeid opp mot de politiske partiene i et år ledende opp mot Stortingsvalget i 2021. Jeg går til daglig grunnskolelærerutdanning på OsloMet, og får et stadig økende behov for å delta i å forme studentpolitisk arbeid nasjonalt. I vårt læringsmiljøutvalg har jeg gjennom to perioder opplevd hva som kan bli konsekvensen av en UH-lov som er for åpen for tolkning. Studentøkonomien, læringsmiljø og rettighetene til internasjonale studenter er mine hjertesaker. Jeg har liten erfaring fra NSO, men håper det kan medføre at jeg ydmykt trer inn i vervet, og kan bidra med et utenfraperspektiv mens jeg lærer av ressursene NSO har tilgjengelig. Det er mitt håp at vi kan trekke mye oppmerksomhet til studenters manglende rettigheter i denne tiden med ekstraordinære tiltak og hendelser. Det er min frykt at vi vil erfare øyefuktende historier om psykisk uhelse, manglende oppfølging og ulik praktisering av digitale læringsformer. Jeg ønsker at det forhåpentligvis første og siste ekstraordinære landsmøtet gir meg tilliten til å sitte i Sentralstyret. Sammen er vi sterke. Takk for tiden deres, og godt valg!