Emma Bø

Sentralstyret – Medlem

Studiested: UiB – Universitetet i Bergen

E-post: emmabo@Lyse.net
Telefon: 48351454

Motivasjon for å stille til dette vervet

Vi studenter utgjør en liten gruppe i samfunnet. Vi er likevel en viktig gruppe, med ressursene til å ta Norge inn i framtiden. Styresmaktenes systematiske nedprioritering av studenter står ikke i stil til hvor mange, viktige og ikke minst sårbare vi er. Jeg heter Emma, er 22 år og studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Her sitter jeg også i Studentparlamentet, Utdanningsutvalget og Velferdstinget Vest. Hjertesakene mine er at studenter skal ha like muligheter til å ta og gjennomføre høyere utdanning, uavhengig av hva slags bakgrunn du har, og forhold du studerer under. At 1 av 4 studenter er ensomme, og at hele 40% har symptomer på alvorlige psykiske skader (ref. Shot-undersøkelsen 2018), er ikke bra nok. At nærmere 40% av oss hadde slitt med å håndtere en uforutsett kostnad på 5000 kr, er heller ikke bra nok. At permitterte studenter får tilbud om ekstra lån, der resten av Norges permitterte befolkning får 100% lønn i 20 dager etter Corona-krisepakkene, er nok et eksempel på at vi er en nedprioritert gruppe. I disse tider sliter ikke bare vi studenter personlig, men også studentkulturen sliter. Idrett- og kulturtilbud er essensielt for at studenter skal trives. Gjennom mitt arbeid som styremedlem av Studentersamfunnet i Bergen er jeg godt kjent med studentkulturen i Bergen, og kjenner til problemstillingene vi står ovenfor både i normalsituasjoner og i disse tider. Jeg ønsker å være en stemme for studentkulturen i Sentralstyret, og ta med mine erfaring i arbeidet dette medbringer. NSO jobber daglig for studentenes beste. Likevel kjenner hverken den jevne student, eller den jevne studentdemokratirepresentant, til NSO. At vi skal øke synligheten til NSO har lenge vært på agendaen. Dette ønsker jeg å gjøre noe med. Håper dere vil gi meg tilliten til å representere dere i Sentralstyret. Jeg vil være en stemme for den jevne student, for studentkulturen, for en synligere studentorganisasjon og ikke minst for vi skal ta vår del av ansvaret for å redde kloden. Godt valg!<33