Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Daniel Hansen Masvik (SST)

Daniel Hansen Masvik (SST)

Sentralstyret – Medlem

Studiested: UiT – Norges arktiske universitet

E-post: Dma010@post.uit.no
Telefon: 98463490

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei! Jeg har utrolig lyst på en ny periode i sentralstyret! Jeg stilte opprinnelig til leder av NSO men jeg ville fokusere på studiene mine dette halvåret og for neste studieår, men mitt brennende engasjement for studentene er ikke noe svakere! Jeg ønsker meg derfor inn i sentralstyret for å drive dette arbeidet videre. Jeg har sittet i sentralstyret dette året og har vært en klokkeklar stemme for studentene. Jeg har vært godt forberedt inn i møtene og ofte vært tidlig ut i debatten for å sette dagsorden for hva vi holder på med! Med meg i sentralstyret får du flere viktige perspektiver inn i debatten: – Jeg ser de små medlemslagene, jeg ser utfordringene de har og hatt. De møter forståelse hos meg og kan alltids ta kontakt for en prat. – Jeg har vært Studentleder ved UiT, det er utrolig langt unna Oslo. Jeg kjenner til det å være langt unna og det å føle seg langt unna, dere som sliter med å komme igjennom med det dere vil ha fram har en støttespiller i meg! – Jeg har god erfaring i studentpolitikken, jeg har kjennskap til mange av prosessene som allerede er igang og vil være en sterk kontinuitetsbærer inn i det neste året som etter alt å dømme vil bli noe helt eget! Jeg har fulgt flere spennende prosesser i sentralstyret jeg gjerne vil følge videre til sin ende, rapporten om styring og medvirkning er utrolig viktig for meg! Her vil jeg jobbe beinhardt for at alle medlemslagene skal føle seg hørt og sett! Plattformen for forskning har jeg jobbet mye med, forskningspolitikken til NSO er på vei å bli utdatert, den vil jeg fullføre arbeidet med å oppdatere! Så går vi også inn i oppladningen til stortingsvalget, det blir utrolig spennende! Det gleder jeg meg til og med erfaring fra både interesse- og partipolitikk så har jeg god forståelse for prosessene som skjer internt i partiene og vil være en verdifull ressurs å ha med inn i sentralstyret for den kommende perioden! Håper på din stemme