Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Bjørn Olav Østeby

Bjørn Olav Østeby

Sentralstyret – Medlem

Studiested: HVL – Høgskulen på Vestlandet

E-post: bjorn.olav.osteby@gmail.com
Telefon: 48056089

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei! Jeg ønsker å gjøre comeback til sentralstyret i NSO. Jeg var medlem i sentralstyret studieåret 2018/2019 samtidig som jeg var leder for Studenttinget på Vestlandet ved Høgskulen på Vestlandet. Det siste året har jeg blant annet vært fakultetstillitsvalgt og i denne rollen jobbet med mer lokale saker ved fakultetet, der jeg hører til, som er Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap. Den tiden jeg satt i sentralstyret var jeg en pådriver for at sentralstyret skulle involveres i de pågående sakene og ha en reell funksjon som styringsorgan i organisasjonen. Jeg var pådriver for at statsbudsjettprioriteringene skulle vedtas i rangert rekkefølge og fikk gjennom på landsmøtet 2019 at NSO skulle mene det er behov for en europeisk kvoteordning for å løse klimautfordringene. Jeg mener de politiske komiteene burde tildeles mer makt, for eksempel ved at deres forslag til vedtak og begrunnelse blir inkludert i sakspapirene til sentralstyret og mener sentralstyret, med den organisasjonsstrukturen vi har, skal være et organ som tar stilling til politiske saker som diskuteres på Stortinget og fra tid til annen være med på å sette dagsorden. Blant saker som jeg tror blir viktige for den kommende perioden vil jeg spesielt fremheve implikasjonene koronapandemien har for norske studenter, ny universitets- og høgskolelov og noe om hvordan NSO skal utvikle seg som organisasjon fremover. Selv har jeg på langt nær alle svarene, men jeg tror jeg vil være godt egnet til å være med å ta avgjørelsene. Jeg er ofte den i gruppen som stiller spørsmålene og som klarer å finne kompromiss på tvers av ulike hensyn. Jeg har spesielt god kjennskap til studiemiljøene på Vestlandet og vil, i samarbeid med resten av sentralstyret, langt på vei være i stand til å ivareta meningsmangfoldet blant norske studenter. Basert på kandidatene som har stilt til arbeidsutvalget så langt ser jeg også for meg at samarbeidet med dem vil være fruktbart den kommende perioden.