Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Annbjørg Pasteur Stø

Annbjørg Pasteur Stø

Arbeidsutvalget – Fag- og forskningspolitisk ansvarlig

Studiested: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post: apsto94@gmail.com
Telefon: 91306063

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg er en gudbrandsdøl som for tiden studerer master i historie ved NTNU og bor i bartebyen Trondheim. Av relevant erfaring har jeg vært tillitsvalgt på ulike nivåer ved NTNU i til sammen 3 år. Satt på heltid som nestleder og fagpolitisk ansvarlig i Studenttinget NTNU i 2019. Er også leder for fag- og forskningspolitisk komite i NSO 2019/2020. Gjennom tidligere arbeid har jeg derfor erfaring fra utdanningsutvalg, erfaring med internasjonale prosesser som for eksempel søknadsskriving til European Universities Initiative, hvordan det er å jobbe på heltid med studentpolitikk og god kjennskap til flere relevante saker innenfor fag- og forskning.

Fag- og forskningpolitikk har utrolig mye å si for studenthverdagen, kvaliteten i utdanningen og kobling til arbeidslivet. Likevel tror jeg disse politikkområdene kan virke mer utilgjengelige enn andre konkrete saker innenfor velferdspolitikk og læringsmiljø. Det er ikke for å si at dette ikke er viktig, men at det er saker som studentbolig og det umiddelbare fysiske læringsmiljøet som mobiliserer i størst grad blant studentene. Jeg har et ønske om å gjøre forskningspolitikk enda mer tilgjengelig. Jeg mener det er viktig for ha kjennskap til og forståelse for hvorfor og hvordan dette påvirker utdanningene. Fagene våre skal være forskningsbaserte og da er det selvsagt avgjørende hva som blir forsket på og hvordan. Det er også flere diskusjoner rundt autonomien, både til institusjonene og for den enkelte forsker. Her tror jeg studentene i stor grad er på samme side som de vitenskapelig ansatte i at vi ønsker å beskytte denne autonomien, vil ha solid grunnforskning, bredde i fagmiljøer, og forskning som svarer på akademias samfunnsoppdrag. Den enkelte forsker skal ha autonomi innenfor valg av forskningsprosjekt, disiplinfagene har viktig rolle i samfunnet, og kvalitet over kvantitet burde stå høyt. Og tiltak i sektoren må ikke gå utover kvaliteten i utdanningene våre. Det gjelder både disiplinfag, profesjonsutdanninger og praksisvirksomhet.

Det er flere ting jeg må jobbe med om jeg blir valgt. Blant annet må jeg få bedre kontroll på nasjonale prosesser som foregår og vil komme fremover, men lærer fort og er selvsikker på at det vil gå fint. Jeg vil også ha enda bedre kjennskap til alle medlemslagene, selv om jeg også mener å ha grei kunnskap til flere av dem i skrivende stund. Perspektivet må rett og slett bli enda bredere. Akkurat nå er vi inne i en usikker periode på grunn av koronaviruset, og det er vanskelig å si hvordan og hvor lenge det vil prege det politiske og organisatoriske arbeidet i NSO. Når det er sagt – er ambisjonen min at vi nå i 2020 får til en solid forskningspolitisk plattform og får gjennomslag for politikken vår. Det hadde også vært svært spennende å sitte i AU når det går mot stortingsvalg. Det er veldig viktig å jobbe politisk og få politikken vår inn i partiprogrammene, og spesielt er dette viktig i mellomvalgsår. I denne perioden er spillerommet stort og potensialet for gjennomslag større. Frem mot valget håper jeg dere vil bli bedre kjent med meg og mitt kandidatur. Jeg har et stort engasjement for NSO som organisasjon og studentene i Norge. Håper på tillitten deres – godt valg.