Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Andreas Trohjell

Andreas Trohjell

Arbeidsutvalget – Leder

Studiested: UiB – Universitetet i Bergen

E-post: andtroh@gmail.com
Telefon: 94160183

Motivasjon for å stille til dette vervet

Det er vanskelig å få noen tanker ned i et kandidatskjema akkurat nå. Landet er i full beredskap for å hindre en forferdelig pandemi å ta livet av nordmenn så vel som mennesker over hele verden. Statsministeren har akkurat bedt landets befolkning ta vare på hverandre, og stå sammen for at de utsatte blant oss ikke skal bli syke og dø. For noen få timer satt jeg i et rom og planla full nedstengning av Universitetet i Bergen. Som studentleder, og som tillitsvalgt, gjør det store inntrykk.

Jeg er opprinnelig sørlending, fotballfan og matematikkstudent. De siste årene har jeg bodd i Bergen, og har engasjert meg i studentdemokratiet på alle nivå av universitetet. Alt dette er viktig erfaring jeg tar med meg inn i vervet jeg stiller til nå. Min motivasjon for å stille som leder av Norsk Studentorganisasjon er stor. Jeg ønsker å være en studentleder for alle landets studenter, og å få stå i spissen for en bevegelse som er med på å forme landet. De siste ukers hendelser har vist at universiteter og høyskoler er noe av bærekraften i et samfunn, og selv i en vanskelig tid er jeg stolt av det. De siste århundrene viser også at studenter er samfunnskritiske og samfunnsutviklere, og drar samfunnet i en retning. Denne retningen viser seg som kunnskap, demokrati og etiske verdier. Det siste året har jeg hatt gleden av å lede et studentdemokrati. Gjennom en bratt læringskurve har jeg blitt en studentleder til å stole på, og en studentleder som fronter studentene ved universitetet på en god måte. Dette er tilbakemeldinger jeg har fått, og som jeg setter stor pris på.

Jeg har også hatt den ære av å sitte i Norsk Studentorganisasjons Sentralstyre. Et styre som er både elsket og hatet, men et styre jeg opplever som positivt for å bidra til utvikling i organisasjonen. Gjennom prosessen med styring og medvirkning i organisasjonen har det vist seg at organisasjonen ønsker noen endringer. Det er viktig å kontinuerlig diskutere organisasjonens formål og drift, og studentdemokratiene er nødt til å føle tilhørighet til organisasjonen for at vi sammen kan kalle oss studentenes organisasjon. Det er vanskelig å spå det neste året. Det viktigste akkurat nå er å ta vare på dem rundt oss, så får politikken komme i andre rekke. Likevel, jeg håper vi går inn i en periode hvor organisasjonen igjen kan jobbe med politikk, og hvor vi igjen kan få gjennomslag. Da ønsker jeg å lede arbeidet med å få studentgjennomslag i alle partiprogram, og stå sammen med en samlet studentbevegelse i de store sakene som kommer. Godt valg.