Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet

Valg på landsmøtet

Landsmøtet velger arbeidsutvalget, sentralstyret og de politiske og organisatoriske komiteene i NSO for 2020/2021.

Alle studenter ved medlemslagsinstitusjonene kan stille til valg. Det er ikke nødvendig å være delegat eller ha en direkte tilknytning til NSO. Du kan også stille til valg uten at du trenger å være til stede på landsmøtet.

Still til valg her:

Se datoer og frister lenger ned  (Frist for å stille til arbeidsutvalget (AU) for å bli vurdert av valgkomiteen er 12. mars)

Du kan også sende tips til valgkomiteen om andre du syns bør stille til valg:

Valget er regulert av vedtektenes kapittel 13, og gjennomføres i henhold til NSOs retningslinjer for preferansevalg.

Valgperioden er fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021. For kontrollkomiteen (KK) varer perioden til 30. juni 2022.

Valgkomiteen (VK) leverer på forhånd en anbefaling (innstilling) til landsmøtet for blant annet valg av sentralstyret (SST), arbeidsutvalget (AU) og lederkandidater til komiteene.

Kandidater til arbeidsutvalget, sentralstyret, kontrollkomiteen, samt lederkandidater til komiteer, blir intervjuet av valgkomiteen. For å bli intervjuet må du stille innen de gitte fristene.

Du kan kontakte valgkomiteen på vk@student.no

Dette kan du stille til

Datoer og frister

Her er fristene du må overholde når du stiller til valg.

Frist for å stille til arbeidsutvalget (AU) for å bli vurdert av valgkomiteen. 12. mars
Det sendes ut oppgaver til alle kandidater. (Vi ber alle kandidater om å sette av tid til å løse oppgavene mellom 15.-18. mars. Omfanget på oppgavene vil være slik at de skal kunne løses på en ettermiddag). 15. mars
Frist for å levere oppgavene for kandidater til arbeidsutvalget (oppgaver som leveres etter fristen vil ikke bli vurdert av valgkomiteen, vi anbefaler at dere sender oppgavene minimum 5 min før fristen utløper). 18. mars
Offentliggjøring av alle kandidater som har stilt til verv. Kandidater som har stilt til andre verv vil også bli offentliggjort på denne dagen og vi oppfordrer derfor alle kandidater til å stille innen den 12. mars. 18. mars kl. 12.00
Intervju med kandidater til arbeidsutvalget. Alle kandidater bes om å sette av denne tiden. Intervjuene vil foregå i Oslo. Om du er kandidat til arbeidsutvalget og ikke har anledning til å møte til intervju på en av dagene / enkelte tidspunkter må du ta kontakt med valgkomiteen. 25. – 29. mars
Formøte LMNSO m/ lederdebatt og sofaprat. 27. – 29. mars
Frist for å stille til sentralstyret for å bli vurdert av valgkomiteen. 29. mars
Oppgaver sendes ut til kandidater til sentralstyret. 30. mars
Frist for å levere oppgaver til VK (oppgavene vil være korte og vi legger opp til at de skal kunne løses på en ettermiddag). 3. april
Alle kandidater til Sentralstyret, som stilte innen fristen, vil være oppdatert på nettsiden. 3. april
Intervjudager med kandidater til leder. Vi ber kandidater til leder av arbeidsutvalget om å sette av begge disse dagene. 3. – 4. april