Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Saker til landsmøtet 2020

Saker til landsmøtet 2020

LM10 00 KONSTITUERING
LM10 00.01-20 Godkjenning av innkalling
LM10 00.02-20 Godkjenning av møteledelse
LM10 00.03-20 Godkjenning av delegater
LM10 00.04-20 Godkjenning av forretningsorden
LM10 00.05-20 Godkjenning av saksliste
LM10 00.06-20 Godkjenning av tidsplan
LM10 00.07-20 Godkjenning av tillitsperson
LM10 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER
LM10 01.01-20 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2019
LM10 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER
LM10 02.01-20 Regnskap for 2019
LM10 02.02-20 Rammebudsjett for 2021
LM10 05 STYRINGSDOKUMENTER
LM10 05.01-20 Handlingsplan 2020/2021