Du er her: Student.no > Lisa Marie Mandfloen

Lisa Marie Mandfloen

Sentralstyret – Medlem

Studiested: INN – Høgskolen i Innlandet

E-post: lisamandfloen@gmail.com
Telefon: 92473212

Motivasjon for å stille til dette vervet

Ærede landsmøte, det er med glede at jeg nå stiller til valg!

Hva gjør deg til en egnet kandidat for vervet du stiller til?

Som nåværende leder av studentdemokratiet ved INN – Høgskolen i Innlandet, har jeg lært mye om det å bære stemmene til 14 000 studentene som går på denne institusjonen. Studentpolitikken har gitt meg en personlig utvikling jeg aldri hadde sett komme. Jeg har lært at alle studenter er forskjellig, og at det er veldig viktig å være en god brobygger mellom de aktørene som skal hjelpe oss med å gjennomføre studiene. Videre har jeg lært at man legger mye føringer for arbeidet som kan gjøres i en organisasjon når man diskuterer økonomi. Budsjettbehandlinger i Sentralstyret kommer til å skje etter landsmøtet, og da er det viktig at man forstår hvordan dette påvirker resten av organisasjonen. Et nøkkelord for meg når det kommer til økonomi er at man er nødt til å jobbe for at det bygger organisasjonskulturen!

Og hva blir viktig for deg i NSO i perioden?

Det som blir viktig for meg i perioden er å sørge for at de politiske komiteene får det mandatet de bør ha, ved å blant annet gjeninnføre at politiske komiteer skal jobbe med å revidere politiske plattformer. Dette er noe jeg kommer til å kjempe for hvis jeg blir valgt inn i sentralstyret. I tillegg er det viktig for meg å komme med konkrete meninger som skaper god debatt, og bidra til et godt debattklima innad i Sentralstyret – men også ellers i NSO sine arrangementer. Det er viktig at folk føler seg trygge og respektert når de skal komme med sin mening, og det er noe som jeg kommer til å jobbe for dersom landsmøtet velger å gi meg sin tillit. Det viktigste er ikke alltid å fremme politikken sin, noen ganger så er det viktig å tenke på hvordan man fremmer den – ved å ha inkluderende kommunikasjon.

Så derfor håper jeg at Landsmøtet gir meg muligheten til å bære studentstemmen for den kommende perioden!