Du er her: Student.no > Line Korsmo

Line Korsmo

Sentralstyret – Medlem

Studiested: NLA – NLA Høgskolen

E-post: korsmoline@gmail.com
Telefon: 48490066

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg vil gjerne stille til sentralstyret på bakgrunn av mitt store engasjement for studentbevegelsen, hvor jeg ønsker å være en sterk påvirker som kjemper for studentenes rettigheter. Studenter er en samfunnsgruppe som fascinerer meg på grunn av det brede mangfoldet som representeres og de felles utfordringene vi står ovenfor. Det er derfor viktig for meg å være en del av studentstemmen og å kunne påvirke NSO sin utvikling.

Jeg er en engasjert, åpen og utadvendt person med bakgrunn fra studentparlamentet ved NLA Høgskolen. Her har jeg i to perioder sittet som politisk nestleder, samt opparbeidet meg erfaringer fra en rekke verv, blant annet i Høgskolestyret, Studentrådet i universitets- og høyskolenettverket på Vestlandet, Klagenemd og lokalt organ for kvalitetsutvikling. Gjennom vervene har jeg opparbeidet meg en bred organisatorisk og studentpolitisk kompetanse, samt en forståelse for rollebevisstheten jeg tar med meg inn i de ulike vervene – etter mandat, representasjon og utforming. Dette mener jeg vil styrke min rolle i sentralstyret, da jeg vet å representere felleskapets interesser samtidig som jeg står sterkt i mine meninger.

Som studenter har vi har enda mange rettigheter og krav som vi er nødt til å stå opp for, den viktigste saken for meg er å fremme er studentens psykiske helse og å ansvarlig gjøre kommune, studentsamskipnad og institusjon. Jeg er også spesielt engasjert i å jobbe mot overbooking av studieplasser på bakgrunn av institusjonenes forventninger om frafall -og hvordan det fører til dårligere læringsmiljø og veiledning av studenter ut av høyere utdanning når frafallsnivået ikke blir nådd.

Det vil også være viktig for meg som representant i sentralstyret å skulle representere hele studentmassen, og da spesielt å påse at stemmene til de mindre institusjonene også blir hørt. Studenter ved mindre institusjoner er også studenter, og det er vesentlig å synliggjøre NSO som organisasjon og arbeidet vi gjør på disse institusjonene også.

Jeg håper med dette å få tilliten til å kunne påvirke NSO og studentbevegelsen det neste året. Godt valg!