Du er her: Student.no > Lars Føleide

Lars Føleide

Velferds- og likestillingspolitisk komite – Leder

Studiested: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post: Lars.Foleide@gmail.com
Telefon: 98454499

Motivasjon for å stille til dette vervet

Lars Føleide ble på Landsmøtet 2018 enstemmig innstilt som leder av Velferds- og likstillingspolitisk komité (VLPK), og ble april 2018 valgt inn som medlem i VLPK.

Etter avspark august 2018 hadde Velferds- og likstillingspolitisk komité en gjennomgang av Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) 2018 i september, og fikk en bedre forståelse på hvordan utviklingen har vært de siste 4 årene siden SHoT 2014 (www.StudentHelse.no).

På andre samling i Stavanger fikk komitéen gjort en grundig gjennomgang av mandatet vårt, hvor vi fikk sett på hvordan studenthelse ble finansiert av de ulike studentsamskipnadene, samt mulige bidrag til NSOs prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur. VLPK gjorde også en gjennomgang av Velferdspolitisk plattform (VPP), hvor undertegnede så spesielt på utvidelse av plattformen til å inkludere et større fokus på studentidrett.

Føleide har drevet med organisert sport hele livet og vært aktiv i ulike Squash klubber de siste 15 årene. Har den dag i dag styreverv i både NTNUi Squash og NTNUi Tennis.

Gitt det som står i handlingsplanen i forhold til studentkultur og studentidrett, samt forebyggende tiltak relatert til gode psykososiale miljø for å bedre studentenes psykiske helse er det naturlig at mandatet til VLPK vil inneholde elementer av dette.

Føleide var i mars på et arrangement i regi av Start NTNU som heter SoPro (Sosialt Profitt), et sosialt entreprenørskap arrangement hvor dette med ensomhet ble tatt opp. Deltakerne kunne da trekke frem gruppearbeid som det viktigste tiltaket. Her jobber Føleide allerede med to prosjekt av relevans: www.Eria.com og www.HappyStudents.info

Å jobbe mot en grønnere hverdag kan også samle studenter og forebygge ensomhet:

www.Green.University

Føleide er også opptatt av de 17 bærekraftsmålene, og lanserte en nettside i 2015, som legger til rette for at studenter skal kunne finne andre som brenner for å jobbe med samme bærekraftsmål. De som er i jobb og tjener mye penger, uten tid for engasjement, men som likevel vil bidra – vil kunne donere en månedlig pengegave for å støtte tiltak studentene drar i gang:

www.CrowdFund.Live | www.facebook.com/CrowdFund.Live

Men info om ulike prosjekt knyttet opp mot handlingsplanen vil bli lagt ut her:

www.Leder.VLPK.NSO.Valg.info

Takk for tilliten og godt valg!