Du er her: Student.no > Lars Føleide

Lars Føleide

Arbeidsutvalget – Velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig

Studiested: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post: Lars.Foleide@gmail.com
Telefon: 98454499

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg er en masterstudent innen informatikk 5. året, med spesialisering innen interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi. Ble valgt inn i Studenttinget NTNU høsten 2015, Velferdstinget våren 2016 og har i ettertid vist et brennende engasjement for studentpolitikken og studentvelferden. Er en svært engasjert student som gladelig tar på meg mange og tunge verv. Men også mindre roller som tillitsvalgt, f.eks deltakelse i referansegrupper. Samt større roller, som deltakelse i Læringsmiljøutvalget (LMU) hvor det rapporteres direkte til NTNUs styre. Har også et tillitsverv hos NTNU styre og deltok januar 2019 på NTNUs ledersamling sammen med utdanningsinstitusjonens rektor, pro-dekaner og instituttledere. Ble 12. april 2018 gjenvalgt til Velferdstinget, studentenes talerør inn mot Studentsamskipnaden Sit – vårt svar på velferdsstaten. Ble ved Landsmøtet 2018 valgt inn til Velferds- og likestillingspolitisk komite (VLPK), rett før Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) ble lansert. Har gjennom et verv i NSO hatt gleden av å jobbe med velferdspolitikk både på lokalt og nasjonalt nivå.

Har i mange år vært aktiv i både Studenttinget (STi) og Velferdstinget (VT), med verv i Læringsmiljøutvalget (LMU), Velferdsrådet og Boligrådet. Er også engasjert i idretten, med tillitsverv i NTNUi Squash og NTNUi Tennis, deltakelse på NTNUi gruppeledersamlinger, generalforsamlinger, styremøter, etc.

Av relevant utdanning vil jeg trekke frem en master fra Universitetet i Oslo (UiO) med fokus på digitalisering og langsiktig innovasjonsledelse, et satsningsområde for NTNU, samt en master (siviløkonom) fra Norges Handelshøyskole (NHH) med fokus på strategi, ledelse, økonomisk styring og markedsføring.

Har tidligere vært leder for Studentparlament i Ålesund. Oppnådde da landets beste valgoppslutning ved valget til Studentparlamentet.

Digitalisering er noe jeg har vært opptatt av hele livet, med en spesiell interesse for hvordan teknologi kan spille en større rolle i bedre kommunikasjon, bedre informasjonsflyt og hvordan studenter kan oppleve høyere kvalitet og mer velferd gjennom riktig bruk av teknologi.

Jeg har siden 2016 vært aktiv på Velferdstingets møter, med verv i Boligrådet og Velferdsrådet.

Gode bolig- og idrettstilbud er viktig for studentenes trivsel og velvære. Jeg er opptatt av å gjøre disse tilbudene bedre. Bor selv i Teknobyen, en innovativ boligløsning utviklet av Sit Bolig.

Hvem er du? To ting som du mener det er viktig for studentene å vite om deg.

1) NTNU masterstudent Informatikk på 5. året, med spesialisering innen Interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi (Gløshaugen, Trondheim). Går også 5. året i masterprogrammet «Entreprenørskap, Innovasjon og Samfunn» (Dragvoll, Trondheim).

2) Jeg har mange meninger og er svært aktiv i mitt engasjement for studentens beste, med en aktiv deltakelse på møter. Bruk av taleretten er vel så viktig som bruk av stemmeretten, så med deres tillit for en større innsats innen velferd, tilhørighet, inkludering, mangfold og likestilling vil studentens velferdssynspunkter komme tydelig frem på møter. Omtaler meg selv som rettferdig og empatisk, så jeg føler meg trygg på at andre i NSO vil få opplevelsen av Lars Føleide som en god og imøtekomme medarbeider. Er også en ansvarsfull person, som gladelig stiller opp dersom ingen andre er villig til å ta på seg tunge og ansvarsfulle verv. Ta gjerne kontakt digitalt eller si hei på landsmøte for å gjennomføre en personlig skikkethetsvurdering. Curriculum Vitae: www.Zite.info/CV_Lars

Avslutningsvis vil jeg få sagt at jeg er ydmyk og forsiktig av natur, godt opplært av Janteloven. Ser frem til et år i tjeneste for å tjene interessene til Norges studenter!