Du er her: Student.no > Lars Føleide

Lars Føleide

Arbeidsutvalget – Nestleder

Studiested: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post: lars.foleide@gmail.com
Telefon: 98454499

Motivasjon for å stille til dette vervet

En nestleder med over 1000 studiepoeng.

På Landsmøtet 2018 ble jeg enstemmig innstilt som leder av Velferds- og likestillingspolitisk komité (VLPK), og i april 2018 valgt inn som medlem i VLPK. Dette var høydepunktet i mitt allerede svært givende engasjement i norsk studentpolitikk over mange år. Allerede i 1999 ble jeg valgt inn til Studentparlamentet i Ålesund, og har siden jeg ble valgt inn til Studenttinget NTNU i 2015 samme året jeg flyttet til Trondheim vist et brennende engasjemnt for både studentpolitikk og studentvelferd. Jeg liker også å jobbe lokalt og bidra i mitt nærmiljø, så det går knapt et semester uten at jeg er deltaktig i en referansegruppe.

På et nasjonalt plan, så hadde jeg som medlem i Velferds- og likestillingspolitisk komité en sjanse til å gjennomgå Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) på vår første samling i september 2018. Da vi fikk en bedre forståelse på hvordan utviklingen har vært de siste 4 årene siden SHoT 2014 (www.StudentHelse.no). Dette ga meg et dypt og fyldig innsyn i hva som skal til for å opprettholde og forbedre studentenes kollektive helse.

Jeg engasjerte meg spesielt i bearbeidelsen av Velferdspolitisk plattform (VPP), hvor jeg gjorde første bidrag på utvidelsen av plattformen til å inkludere et større fokus på studentidrett. En god kilde til inspirasjon var utarbeidelse av nytt prinsipprogram for Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Jeg har drevet med organisert sport hele livet og vært aktiv i ulike Squash klubber de siste 15 årene, både i innland og utland. Har den dag i dag styreverv i både NTNUi Squash og NTNUi Tennis. Som masterstudent innen informatikk ved NTNU skriver jeg masteroppgave om hvordan IT-løsninger kan motivere studenter og andre til idrett og fysisk aktivitet. Dette gjør at jeg har god forståelse for muligheter og utfordringer relatert til motivasjon i et utfordrende land med både snø og mørketid.

Gitt det som står i handlingsplanen i forhold til studentkultur og studentidrett, samt forebyggende tiltak relatert til gode psykososiale miljø for å bedre studentenes psykiske helse er det naturlig at jeg som nestleder vil fremme elementer av dette.

Nestledervervet er kjennetegnet av fleksibilitet, arbeidsmoral, støttefunksjon, kommunikasjonsarbeid og ikke minst representasjon av NSO sammen med lederen. Etter ordtaket: “En må være en god generalist før en kan bli en god spesialist”, er jeg – med en bredere kunnskapsbase – også bedre i stand til å sette meg inn i ulike fagmiljøer enn de fleste. Min evne om å lese mellom linjene og se mennesker og problemer de sliter med gjør meg spesielt egnet til å følge opp når det skulle oppstå problemer, som jeg løser på lavest mulig nivå – samt at jeg er svært opptatt av å jobbe forebyggende og kontinuerlig jobbe for gode systemer.

Personlig er jeg veldig medgjørlig og har fokus på interpersonlige relasjoner med alle som ønsker det. Jeg har spesielt gjennom min utdanning hatt fokus på relasjoner og samarbeid. Dette vil bidra til at jeg og lederen vil kunne jobbe godt sammen som en duo. Jeg er veldig tolerant og vil jobbe for å inkludere flest mulig med forskjellige bakgrunner i det viktige arbeidet NSO gjør. Ingen vil bli glemt på min vakt!

Den største trusselen mot studentvelferden i dag er mobbing, og den ensomheten og mangelen på tilhørighet dette bringer med seg. Av og til, kan ett ord si mer enn tusen ord! Dette er noe jeg som nestleder vil sette mye fokus på, og bruke store deler av mitt betydelige engasjement på å få bekjempet.

Jeg er svært løsningsorientert, er sterk faglig og har gode lederegenskaper under utfordrende omstendigheter. En stor leder sa en gang: “Hvis du vil skinne som solen, må du først brenne som den.” og jeg brenner virkelig for studentvelferd! Både lang og bred erfaring gjør meg til et godt valg og en egnet kandidat som nestleder.

Takk for tilliten!