Du er her: Student.no > Kristin Aldridge

Kristin Aldridge

Sentralstyret – Medlem

Studiested: INN – Høgskolen i Innlandet

E-post: Kristin.aldridge@hotmail.com
Telefon: 41287607

Motivasjon for å stille til dette vervet

For litt over 4 år siden begynte jeg på høgskolen med et ønske om å ta en utdannelse. Første skoledag kom og gikk, første forelesning kom og gikk, og etter et halvt år så hadde jeg gjennomført min første eksamen. -Her er det kanskje noen forbedringspotensialer? Tenkte jeg etter hvert for meg selv. Dette ble inngangen min for å bli med i studentpolitikken tidlig september 2015. Lite visste jeg at det skulle bli starten på noe av de morsomste og mest lærerike årene jeg noen gang har hatt.

Gjennom studentorganisasjonen fikk jeg en stemme, og kvalitet i høyere utdanning var sterkt i fokus. Derfor var jeg veldig fornøyd når jeg ble første studentrepresentant i skolens nyopprettede høgskolepedagogiske utvalg. Her var fokus på ulike insentiver høgskolen kunne initiere for å oppmuntre og oppfordre til å skape en større debatt og en bedre kultur for undervisning og utdanningskvalitet.

Når jeg året senere ble valgt inn i avdelingsstyret/fakultetsstyret ved min avdeling kunne jeg i enda større grad være en bidragsyter inn i det konkrete arbeidet med strategier rundt varierte og studentsentrerte undervisnings- og eksamensformer. Dette var også fokus i læringsmiljøutvalget som jeg også satt i i denne perioden.

Nå, fire år senere, sitter jeg med en bachelor i sosialt arbeid og er andre semester inn i en bachelor i ledelse og digitalisering på Høgskolen i Innlandet. Jeg har hatt muligheten til å bidra inn i ulike råd og utvalg i høgskolen, styrearbeid og samarbeid med samskipnaden. Jeg har fått være med på å sette grunnlaget for det da nyfusjonerte studentdemokratiet, og gjennom dette vært mye rundt på de ulike studiestedene og fått innsyn i både lokal og overordnet problematikk.

Som medlem i SST vil jeg bidra med de kunnskapene og ferdighetene jeg har fått gjennom studentpolitikk, fag- og utdanningspolitikk, men viktigst av alt – som student.

Erfaring: Gjennom høsten 2018 satt jeg som jurymedlem i komiteen for utdanningskvalitetsprisen. Arbeidet ga et innsyn i fremragende og nyskapende tiltak for utdanning i sektoren vår. I løpet av studieåret 2017/2018 satt jeg som nestleder av studentorganisasjonen i innlandet hvor jeg blant annet har jobbet med organisasjonens interne organisering opp mot utviklingen av høgskolens kvalitetssikringssystem. Siden 2016 har jeg sittet i høgskolestyret, og har blant annet vært med på etatsstyringsmøte med KD og prosessen rundt utviklingsavtalen mellom høgskolen og KD, strategiarbeid og implementering av politikk og systemer. Studieåret 2016/2017 var jeg velferdspolitisk ansvarlig i AU i Lillehammer studentorganisasjon og hadde ansvar for studentfrivilligheten og studentgruppene på Lillehammer, i tillegg til tett samarbeid med samskipnaden og lokale aktører. Hovedprioriteringene var rettet mot det psykososiale miljøet, fysisk og psykisk helse og forebyggende tiltak. Når jeg startet på høgskolen i 2015/2016 ble jeg det første studieåret minn med i parlamentet, LMU, høgskolepedagogisk utvalg og samfunnsstyret. Ved å være med i de ulike leddene har jeg fått innsikt til å se hvordan viktige politiske saker utvikler seg fra grasrota og opp til strategisk nivå.